Smart teknik som vi an vänder i vardagen blir allt smartare och kräver mer och mer frán hárdvaran公司。Hur kan vi se till att smarta prylarär kompatibla med den artificiella intelligens som krävs för att de ska fungera,uta att behövaöka hárdvarukapaciteten?Det har Nesma Rezk,teknologie doktor i datateknik,vid Högskolan i Halmstad,undersökti sin doktorsavhandling。 

Nesma Rezks doktorsav处理手推车om-att implementera djupinlärningsapplikationer páinbyggda系统,det vill säga alla矿渣数据系统med en specialfunktion,sásom en smart klocka eller en självkörande bil。Djupinlärningär en typ av teknik inom artificiell intelligens(AI)som“lär datorer att lära sig”medan de arbetar。Denna teknik gör det möjligt för是en förarlös bil att känna igen olika trafikskyltarta的榜样,och tekniken hittas i allt frán smart teknike för-hemmet直到sjukhusutrusting。 

–Tekniken väcker frágan om hur man kan använda applikationerna、garantera deras effektivitet、och hantera den tekniska utvecklingen när det gäller算法器för djupinlärning、som hela tiden blir mer intelligenta、säger Nesma Rezk。 

莫伊利格奥尔AI i vardagen 

阿尔文·德特·芬恩斯avancerade hárdvaruplatformar med kraftfull prestanda innebär djupinlärningsmodellernas höga krav páhárd varans data-och minnesresurser en utmaning-och om hártvaran och modellerna inteár tilräckligt kompatibla kan detta begr nsa applikationernas effectivitet。 

Nesma Rezk förvánades av att deti mánga fall var möjligt att komprimera djupinlärningsmodellen,直到mindreän en fjärdedel av den ursprungliga storleken ochändáfámodellen att fungera korrekt。 

–Djupinlärningsapplikationer bör inte sättas i在bäddade系统中漂移方向。Ett första牛排奥姆·卡拉斯 算法优化bör tillämpas först。Algoritmisk optimeringär en metod som minskar kraven frán djupinlärningsapplikationer och gör det möjligt att köra dem páresursbegränsade平台formar samtidigt som de fungerr som de ska。 

Nesma Rezk tror att hennes支持kan bli en del av länken mellan djupinlärning och människors vardag。 

–Genom att möjliggöra användningen av djupinlärningsapplikationer páinbäddade plattformar ochöra tillämpningen effktiv,snabb och robust,kan vi integratera AIöverallt i vardagen,säger hon。 

Läs mer公司

内斯玛·雷兹克
Teknologie doktor i datateknik公司
电话: 072-977 37 71
nesma.rezk@hh.se
艾玛·斯瓦恩
Kommonikatör公司