Ett forskarlag i Lund har tagit fram en kompakt spektometer med hjälp av biliga komponenter公司。仪器,som redan börjat användas i undersiningen,är tänkt att uppmentra studenternas nyfikenhet och problemlösningsförm ga。

Spektometrar används för att dela upp och mäta fysiska fenomen i dess olika delar公司。德费尔斯塔仪器公司(De första instrumenten an vändes för att separera synligt ljus i dess olika färger med hjälp av ett prisma)。Idag används spektrometrar för att了解kemi,fysik,biologic och asteromi公司的奥利卡材料分析仪。男子de kommersiella appearternaär dyra。Dessutomär de optiska elementen inneslutna i en láda,vilket försvárar försáelsen för vad det faktiskär som händer vid olika实验。埃特福斯卡拉格维德伦兹大学hardärför tagit fram en liten“öppen”spektometer somöpts直到维京。Tekniken bakom hemmabygget,som redan börjat användas i kemiundmisningen,presenteras nu i en artikel i tidscriften《化学教育杂志》。

–Vetenskapenär intrestantare om den berör vár vardag ochär lärtillgänglig。Vár nya spektometer bestár därför av biliga komponenter och minimal teori公司。Den uppmentra studenternas nyfikenhet till att lösa problem och förstáhur en spektrometer fungerra,säger Jens Uhlig,kemiforskare vid Lunds universitet的研究人员表示。

仪器flexibla设计gör att man enkelt kan anpassa komplexiteten av uppsättningen och de problem som man villösa。Spektrometernär skalbar och kan förses med en mängd olika optiska元件och过滤器。男人们把kan ocksáförenklas藏到en-nivásom passar体育馆-ochögstadieelever。

–项目började som en studie i problembaserat lärande。Glädjen som nybörjare och doktorander har av att lära sig mer omämnet har förvánat och motiverat oss att fortsätta utveckla spektrometern,säger Jens Uhlig公司。

Ljus och materialär ett av fem profilomráden vid Lunds universitet公司。Forskningen syftar直到att förbättra människors livsvillkor och hitta lösningar páglobala问题。弗拉特帕斯塔克·弗拉马什。Det finns ett stort tryck páatt förstáhur ljus och材料真菌,例如智能手机、belysning、solkraft och medicin。

–Den här uppsättningen främjar upptäckarlusten páett naturligt och självmotiverande sätt。基因组比对证明人i spektrometern kan vi utforska en mängd olika material och dess egenskaper,säger Jens Uhlig。

Studien presenteras i den vetenskapliga tidscriften化学教育杂志:“维京分光光度计:一种用于化学教育的家用、简单且成本低廉的吸收和荧光分光光度仪”

För mer information,kontakta公司:

伦兹大学凯米斯卡研究所大学校长Jens Uhlig

046 222 77 20

jens.uhlig@chemphys.lu.se

Presskontakt出版社

约翰·乔尔森

046 222 71 86

johan.joelsson@science.lu.se