Korrosionsresistenta metalliska材料behövs bland annat till raketmotorer,kärnkraftverk och kemiindrin。Ofta används en legering av nini,krom och molybden公司。男士们正在学习visar att denna legering rostar páett sätt som tidgare inte varit känt。

Byggnader、transportmedel、konstverk och musikinstrument–nästanöverallt i samhället stöter vi pámetalliska材料。Det som begränsar livslängden pádessaär korrosion som innebär att材料fräter sönder och löses upp基因组en-kemisk断裂。Kostnader kopplade till korrosionsskador uppgár varjeór till cirka fyra procent av hela världens BNP,samt stora koldioxidutslä。我曾研究过一些公共领域的先进材料,包括vetenskapliga tidscriften Advanced Materials har ett forskarlag、lett frán Lund、研究人员en legering av nini、krom och molybden somär känd för sitt korrosionsmotnd。Genom accelererade elektrokemiska测试仪påsynkrotronljusanläggningarna MAX IV i Lund och PETRA III i Hamburg kunde forskarna konstatera att legeringens korrosionsmotstånd var betydligt sämreän förväntat。

–Detta leder until problem för industrin som inte snabbt kan testa och jämföra olika material páett korrekt sätt直到出现问题。Vi kanäven bevisa att det inte baraär korrosions breakinger som sker under de accelererade elektrokemiska testerna utaáven and ra breakiner som tiggare ignorerates,till exampel vatten splitring,säger Alfred Larsson,fysikdoktorandvid Lunds universitet。

Tack vare en kombination av fem testrilla tekniker baserade pásynkrotronjuskällor kunde forskarna skapa enára komplett bild av vad som sker vid ytan när materialet korrodear在加速器测试仪下。Med denna förstáelse kan industrin i fortsättningen utveckla nya protokoll för hur korrosionsmotstánd bör mätas。Detta kan i sin tur leda till at man kan göra rätt bedömning av vilket material somör användas för olika applikationer公司。

–Detär av yttersta vikt att vi lär oss mer om korrosions处理。阿弗雷德·拉尔森(Alfred Larsson)是登科斯塔尔(Den kostar)队的萨姆哈莱特(samhället mycket pengar)和坎德苏托姆(kan dessutom)队,一直到奥利克托(allvarliga olyckor)队。

汉·莱夫特·奥克斯弗拉姆·德尼亚·乌普塔·克特纳·克林·sákallad vattensplittring som innebär att vattenmolerkylerna splittras upp och bildar syrgas。研究visar att vattensplittring inte baraär en被动断裂som sker vid sidan om korrosionsreaktionerna uta att deär sammankoplade och att vatensplittring-driver páoch直到och med triggar i gáng korrosions断裂。在sådana förhållanden的领导下,Vattesplitringäräven grunden直到grön väteproduktion och det pågår mycket为打击材料而努力。Sámetodiken i den nya研究了hjälpa至att förstáhur材料i bränsleceller och elektrolysörer skapar grön vätgas的电势。

–Studien kan pásikt leda till material med bättre motstánd mot korrosions加工厂vilket sparar báde pengar och naturens resurser och leder till ett mer hállbart samhälle,säger Alfred Larsson。

Förutom Lunds Universite har MAX IV,KTH,Alleima,Malmöuniversite,Swerim AB,DESY Photon Science,Deutsches Elektrone-Synchrotron Hamburg,Centre for X-ray and Nano Science Hamburg-deltagit i arbettet。

Studien publiceras i tidskriften先进材料:“析氧反应驱动Ni-Cr-Mo合金的钝化分解”

För mer信息,kontakta:

阿尔弗雷德·拉尔森(Alfred Larsson),多克托兰德

伦兹大学费西斯卡学院

076–1873596

alfred.larsson@sljus.lu.se

Presskontakt出版社

johan.joelsson@science.lu.se

046–222 71 86