Forskare vid Umeåuniversitet har gjort ett genombrott som leda直到最后一刻。Teamet har utvecklat en ny metod som förbättrar omvandlingen av vatten och elektriciet till vätgas–ett rent,koldioxidfritt bränsle。Detär en处理somär avgörande i den gröna omställningen。

Framstegen kommer frán en studie ledd av Eduardo Gracia,forskare vid Institutionen för fysik vid Umeáuniversitet研究所。结果公开了尼利根公司的信息通信工程。

Vätgasär en utmärkt energikälla是一种能源。Den produceras基因组加工som kallas vattenelektrolys,där vatten delas upp i vätgas och syrgas。过程kräver en elektrokatalysiator för att under lätta reaktionen,och idagär den mest effektiva teknologin för-denna过程质子交换膜(PEM)vattenelektrolys。

通过PEM-vattenelektrolys har en stor utmaning–den kräver nämligen att man and vänderädelmetaller som platina,rutenium och iridium,进行男性生殖。Dessa metallerär inte bara dyra och finns i en begränsad mängd–钌och铱brytsóneröver tiden。

–Nedbrytningen avädelmetaller,ett fenomen som kallas“金属溶解”,minskar effektiviten i vätgasproduktionen。德特雷特问题som behöver lösas för att vi fullt ut ska kunna dra nytta av PEM-teknik,säger universitetslektor Eduardo Gracia。

Om PEM-tekniken ska kunna drivaövergángen mot ett mer hállbart samhälle,máste vi först ta itu med den kraftiga nedbrytningen av elektrokatataleter。男人哈?Jo,基因组att fánga den väldigt aktiva men dyra metallen i en stabil men inaktiv“byggnadsställning”。

比尔登的Detär här Umeáforskarnas genombrott kommer。Forskargruppen,ledd av Eduardo Gracia,har utvecklat en ny“脚手架”–en slags stödstruktur–som kan hálla deädelmetallerna stabilaäven under tuffa förh llanden。Strukturenär gjord av en blandning av oxider av tenn,antimon,molybden och wolfram(Sn-Sb-Mo-W),som visade sig vara tillräckligt stark för att skydda inte baraädelmetallerna utanäven andra komponenter i systemet fr n nedbrytning under processen。

Genom att säkerställa attädelmetallerna håller längre对PEM技术的经济风险和影响产生了影响。Dettaär ett viktigt stegövergángen直到ett mer hállbart samhälle。

爱德华多·格雷西亚斯·福斯克宁

奥姆登·维滕斯卡普莱加·阿特克伦(Om den vetenskapliga artikeln)

Piñeiro-Garcia,a.,Wu,X.,Rafei,M.等人。酸性介质中氧气析出反应期间钌的四元混合氧化物保护支架。Commun Eng 2,28(2023年)。https://doi.org/10.1038/s44172-023-00080-5

För mer信息,vänligen kontakta:

爱德华多·格拉西亚(Eduardo Gracia),乌梅大学弗雷西克学院

电话:090-786 63 39

电子邮箱:eduardo.gracia@umuse

Pressfoto公司

乌梅大学
乌梅大学
är ett av Sveriges största lärosäten med omkring 37000学生och drygt 4300 medarbetare。Här finns en mángfald av公司特比尔德宁加av hög kvalitet och världsledande公司抛弃伊莫·弗莱拉·维滕斯卡普莫尔登。Umeáuniversitetär ocksáplatsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9–en revolution inom gentekniken som tilldeletas Nobelpriset i kemi大学。

维德·乌梅奥大学。瓦拉萨曼哈伊尔纳校区格尔德特特特特莫塔斯,萨马贝塔och utbyta kunskap,nágot som gynnar en dynamick ochöppen kulture där vi glädsát varandras framg-ngar。

Presskontakt出版社:

Presstjänsten出版社

电话:

090-786 50 89

美孚:

072-206 89 23