VTI、Statens väg-och transports for kningsingsitut,är ett oberende och internationalellt framstánde for kninginstitut in transportsektorn。Vár huvudupgiftär att bedriva用于编织och utveckling kring infrastruktur,trafik och transporter。Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinureligt ska förbättras ochär pásátt med och bidrar直到att uppnáSveriges transportpolitiska mál。

Verksamheten omfattar samtliga transportslag och omrádena väg-och banteknik,drift och under háll,fordonsteknik,trafiksäkerhet,trafikanalysis,människan i transportsystemet,miljö,planerings-och besluts processer,transportekonomi samt transportsystem。Kunskapen från研究所一直致力于国际运输政治。

Viär omkring 230 medarbetare och finns i Linköping,斯德哥尔摩,哥德堡och Lund。

地址:

581 95林雪平

电话:

013-204000

明治厨师(Rektor/VD/GD):

托马斯·斯文森将军

网址:

网址:http://www.vti.se

Presskontakt出版社

姓名:

希尔利维·特恩斯特伦

电话:

+46 13-20 43 84

美孚: