Uppsala universitetär en mötesplats för kunskap,kulture och kritisk对话:Uppgiftenär att vinna och förmedla kunskap-till mänsklighetens gagn och fór en bättre värld。

乌普萨拉大学Sveriges första Universite och rankas bland de 100 bästa i världen。维斯特·沃尔(Vi stár väl rustade för att möta framtidens utmaningar)。Forskningen ger nya perspektiv pávetenskapens grundfrágor och samtidigt kunskap som bidrar,直至miljöns hállbarhet,människans hälsa och samhällets utveckling。Här bedrives världsledande致力于将och förstklassing开发至全球nytta för samhälle,näringsliv och kulture。Här finns mángfald och bredd med internationalell spjutspetsforskining inom nio fakutter och ett gränslöst utbud av utbildning págrund-master-och forskarnivá。

地址:

邮政信箱256,751 05乌普萨拉

电话:

018 - 471 00 00

Myndighetschef(Rektor/VD/GD):

安德斯·哈费尔特

网址:

网址:http://www.uu.se

Presskontakt出版社

姓名:

Presskontakt公司

电话:

美孚:

070-167 92 96