Polarforskiningssekretariatetär en statlig myndighet som främjar och samordnar svensk polarforskining公司。Det innebär bland annat att följa och planera for knings-och utvecklingsar bete samt att organizera och leda for kning探险队,直到Arktis och Antarktis。

地址:

转交卢勒·特克尼斯卡大学,971 87卢勒奥

电话:

070-550 23 93

明治厨师(Rektor/VD/GD):

卡塔琳娜·加德费尔特

网址:

https://polar.se网址

Presskontakt出版社

姓名:

梅利娜·格兰伯格

电话:

070-550 41 45

美孚: