Naturvárdsverket arbetar páuppdrag av regeringen ochär den myndighet i Sverige som haröverblicköver hur miljön már och hur miljöarbettet gár。萨莫尔德纳的维哈罗克斯奥普吉芬,弗尔贾奥普och utvärdera arbettet med Sveriges miljömál。

Naturvárdsverket har cirka 500 medarbetare公司。斯德哥尔摩维也纳。

地址:

106 48斯德哥尔摩

电话:

010-698 10 00

明治厨师(Rektor/VD/GD):

玛丽亚·奥格伦

网址:

网址:http://www.naturvardsverket.se/

Presskontakt出版社

姓名:

安妮莉·尼夫伦

电话:

010-698 13 00

美孚: