Mittuniversitet et erbjuder ett brett utbildningsutbud inom samhällsvetenskap,beteendevetenskap,media,várd,lärarutbildning,IT,naturvetenskpa,teknik samt sprák och andra humanioraämnen。Flexibelt lärandeär ledordet för的所有功能。

Mittuniversiteet arbetar med att utveckla program med tydliga yrkesidentiteter,program i nära samverkan med forskingen och program som göver vetenskapsomrádesgränser。乌特比尔德宁根(utbildningen och ge möjligheter)领导下的Mittuniversiteet vill utveckla studenternas arbetslivskontakter,直到波恩吉万德(poänggivande praktik)。

Mittuniversitetetär ett av Sveriges ledande lärosäten när det gäller distansutbildning公司。Vissa distansutbildningar har sammankomster páen av campusorterna,andra baseras enbart pámodernt IT-stöd ochär ortsoberonede。Mittuniversitets stora utbud av distanskurser ger studenter möjlighet att bo páhemrten ochändábedriva akademiska studier研究人员。

Vár forskining公司
Mittuniversitets forskare vill göra nytta公司。Därför sker det mesta av vár forskning i samverkan med det omgivande samhället,oavsett vilket av alla forskarämnen som fár tillskott av ny kunskap。Hos oss finns en naturlig koppling mellan utbildning och for kning公司。Detär inte bara bra för studenterna pálärosätet,Det utvecklar ocksáverksamheten och regionen vi verkar i。

Mittuniversitets centrumbildningar utgör arena för samverkan och spjutspets i deämnesomráden som stár i centrum förv r forskning学校。

  • Skogen som resurs med centrumbildningen FSCN–光纤科学和通信网络(KK-miljö)
  • Industriell information steknologi och digitala tjänster med centrumbildningen STC–Sensible Things that Communicate(KK-miljö)工业信息技术公司
  • Hälsa,idrott och sporttenologi med centrumbildningarna Nationellat vintersportcentrum och体育技术研究中心
  • Turism och supplievelser med centrumbildningen ETOUR公司
  • 银行、försäkring、养老金管理中心
  • Medier och kommunikation med centrumbildningen DEMICOM公司
  • 风险och kris med centrumbildningen RCR

 

地址:

851 70 Sundsvall eller 831 25厄斯特松德

电话:

010-142 80 00

明治厨师(Rektor/VD/GD):

安德斯·菲尔斯特伦

网址:

网址:http://www.miun.se

Presskontakt出版社

姓名:

罗尼·威克泽尔

电话:

+46 (0)10-142 81 72

美孚:

+46 (0)70-389 77 72