Skylt framför tegelfägg。

林雪平大学är ett av Sveriges större lärosäten医学院35900名学生,4300名奖牌获得者(Linköping、Norrköping和Lidingö)。Utbildningen bestár till största delen av campusförlagda项目med tydlig inriktning mot en profession,som civilengenjör,civilekonoma,läre eller läkare。在莫伦格德奥姆拉登的森林里寻找森林。Nágra exampel pástarka sádanaär nya material、IT och mobil kommunikation、kris och säkerhet、kognition ochörsel、internationalell migration、organizk elektronik samt medicinsk visualisering。

轿车于1975年开始在阿伯塔大学(har universitet arbeta med förnyelse av utbildning och forskning)生产。布兰德·安纳特·哈曼(Bland annat har man varit först i Sverige med tvärvetenskaplig temaforskining),基于问题的兰登诺姆várdutbildningen och flera nyskapande utbildning项目。

Presskontakter公司:

地址:

581 83林雪平

电话:

013-28 10 00

明治厨师(Rektor/VD/GD):

雷克托Jan-Ingvar Jönsson

网址:

网址:http://www.liu.se

Presskontakt出版社

姓名:

按@liu.se

电话:

013 - 28 10 00

美孚: