Forte–Forskningsrádet för hälsa,arbetsliv och välfärdär en myndighet隶属于Socialdepartmentet。

Vi finansierar och initierar grundforkning och behovsstyrd forkning omrádena hälsa,arbetsliv och välfärd。2013年,Várdforskingär ett nytt ansvarsomráde för Forte轿车。
Forte gör ocksásatsningar i gemensamma utlysingar med和ra finansiärer och samverkar med dem i gemensa satsning ar。

Vi utvärderar为egna ansvarsområdena命名。

Forte harett samordningsansvar för forskining inom公司:
•Socialvetenskaplig酒精-och narkotikaforsking
•功能阻碍och障碍
•Internationell迁移och etniska relationer(IMER)
•谷仓och ungdomar
•阿瓦尔德雷

Forte gör särskilda satsningar机场
pöföljande forskingsomráden:

•Arbetsliv
•酒精、narkotika、doping och tobak
•Forte-Centre中心
•Kvinnors hälsa

Forte främjar公司:

芒果-och tvärvetenskaplig forskining

福斯卡瓦尔登的奥卡·纳提奥·奥卡·奥卡托·奥卡塔·奥卡塔国际有限公司

弗斯克宁语属perspektiv i forskiningen och verkar för jämställdhet mellan kvinnor och män inom forskningen

Vetenskaplig公共工程

Ett annat viktigt omrór de för Forteär kunskapsförmedling och dialog med prioriterde málgrupper om for kning och for kningsresultat,där vi lyfter fram samhällsrelevans。Kunskapsöversikter、utvärderingar、seminarier、konfernser、nyhetsbrev、sociala medier och tematiseringar påwebbär strategiska kanaler för vår kommunikation。

地址:

邮箱894 101 37 STOCKHOLM

电话:

08 775 40 70

明治厨师(Rektor/VD/GD):

埃瓦·斯泰达尔

网址:

网址:http://www.forte.se

Presskontakt出版社

姓名:

安妮·罗塞尔

电话:

08-775 40 96

美孚:

070-648 85 71