Pressmeddelanden先生

Utbildningsvetenskap公司

艾特·塔拉(Att tala in texten kan hjälpa elever med skrivsvárigheter)

2023年6月13日-哥德堡大学

Att kunna skriva text med flytär mer eller mindre svárt för olika elever(阿特·库纳·斯科里瓦文本med flittär mer eller明德雷·斯沃特·福尔奥利卡·埃列弗)。我曾在哥德堡大学进行过avhandling frön Göteborgs universite under the ksöks om skriverdskapet tal-till-text,det vill säga att prata in texten som skrives in av datorn I realted,kan underlätta skrivandet för elever med läs-och skrivsvárigheter。Att kunna formulera sig i skriftär[…]

Maria Lundgren一直到大学校长

2023年6月9日-卢勒德尼斯卡大学

玛丽亚·伦德格伦(Maria Lundgren),蒂迪加尔·弗瓦尔丁尼舍夫(tidigare förvaltningschef och biträdande kommunchef i Boden har utsetts),直到任何一所大学direktör vid Luleátekniska University。奥古斯蒂第一大学蒂利特尔·辛·泰斯特议员。玛丽亚·隆德格伦(Maria Lundgren efterträder universitietsdirektör Veronika Sundström)。

明斯卡德奥利克特白蛉kan hjälpa byggbranschen

2023年6月1日-卢勒德尼斯卡大学

Byggbranschenär en av de mest olycksdrabade branscherna i Sverige medan flygbranschen under de senasteártiondena lyckats med att kraftig minska antalet olyckor。我为arbetsvetenskap vid Luleátekniska Universite ska forskarna jäm föra byggbranschens utredningsmetodik av olyckor med flygbranschens项目提供了支持。

弗拉姆戈·恩斯法克托雷·福雷特·哈索萨姆特阿尔德兰德

2023年5月30日-卢勒特尼斯卡大学

维尔卡·法克托雷尔(Vilka faktorer i 60-ársálden förutsäger kan páverka vem som lever och már bra i 80-ár sölden)?Detär fokus i en ny avhandling inom várdnad vid Luleátekniska universite,som inneháller fyra studier om hälsosamtáldrande och välbefinande hosäldre的研究人员。

爱立信och Luleátekniska universite tingár strategiskt samverkansavtal

2023年5月26日-卢勒德尼斯卡大学

Telefonaktiebolaget Ericsson,ett avärldens ledande företag inom informations-och kommunikationsteknik och Luleátekniska universite har undertecknat ett samverkansavtal för lóngsiktig och strategisk kompetensförsörjning。Parterna ska samverka inom utbildning for kning innovation,där máletär att nya banbrytande for kning resultat ska spridas och nytiggöras genomersialisering。

莫拉利斯克在潘德明·奥萨克(pandemin-orsak)统治下的压力一直持续到奥塞尔萨·霍斯(ohälsa hos intensivvárdssjuksköterskor)

2023年5月12日-卢勒特尼斯卡大学

Concentivvárdssjuksköterskor utsattes för hög moralisk stress under covid-19-pandemin,som att vörda svárt sjuka patienter i呼吸器uta direktkontakt med deras anhöriga。Den lángvariga extraordinära arbetsionationen ledde直到sömnsvárigheter,sämre hälsa och tankar páatt byta jobb。潘德明领导下的Det visar den senaste vetenskapliga artikeln i ett projekt där forskare har undersökt olika aspekter av intensivvárd,[…]

数字应用程序解决了问题

2023年5月2日-乌梅大学

我很高兴看到数字技术在解决问题的过程中发挥了重要作用。Datorstödetöger eleverna向战略制定者och verktyg när svárigheter提供建议,支持och kan fungera som ett komplement,直到稀土滚动。