Pressmeddelanden先生

Utbildningsvetenskap公司

Unga lär sigör lite om ekonomi i skolan公司

2023年9月28日-卡尔斯塔兹大学

Unga lär sigör lite om ekonomi i skolan公司。Kunskaper i ekonomiär en förutsättning för att kunna delta och leva i en demokrati páett kvalificerat sätt。En ny avhandling under theöker vilka dessa särskilt viktiga kunskaperär och hur samhällskunskapslärade förbereds för att undermisa detta innehll。

历史风险基金会

2023年9月28日-斯科尔弗斯克宁学院

我向systemizaskaöversikten sammanställs svensk och internationalell致敬,以纪念metoder och arbetssätt som lä罕见的använder för att främja eleversa historiska förstáelse。

德特克雷vs梅尔恩终点站för att utveckla kritskt tänkande

2023年9月28日-哥德堡大学

Kritikt tánkande finns med báde i lärandemál ochi bedömningsuppgifter pásvenska universitetskurser i engelska大学。Skillnaderna inom kursernaär däremot stora och det finns ett större fokus påkritisktänkande inom litraturän lingvistik的故事。这是Göteborgs大学的一个视频处理过程。Evelina Johansson har i sin avhandling i engelska med fokus pásprákinlárning och[…]

Skönliteratur i engelskundervisningen fyller mánga funktitoner pá体育馆

2023年9月27日-哥德堡大学

Enligt Skolverket skaönlitteratur användas i engelskundervisningen pá体育馆。男人们把kan an vändas och varförär inte tydligt。En ny avhandling vid Göteborgs Universite t visar att det finns ett stort eget tolkningsutryme för lärarna och att skönlitteraturens roll inteär begr nsad直到sprákingärning ochövning av lärstárst。11 procent av alla svenska体操馆[…]

Bättre mobiltäckning ochögre kapacitet i Luleáskärgárd公司

2023年9月25日-卢勒德尼斯卡大学

En 45米högsákallad samhällsmast haruppförts páStorbrändön i Luleáskärg rd。Masten stärker samhällsberedskapen ochökar säkerheten bland annat för sör sjöfarten i omrádet公司。Den ger bättre täckning ochögre kapacitet för mobiletelefoni och bredbandstjänster förmänniskor runt om i skärg rden。

Sämre resultat och fler avhopp när低估了sker páengelska

2023年9月14日-Chalmers tekniska högskola

安达·恩格尔斯卡(Att använda engelska som)低估了斯普鲁克(prák inom högre utbildning har en tydligt)阴性páverkan pástudiers研究生的价值。KTH och Chalmers的Det visar en ny研究。När 2000 studenter delades in i en engelsksprókig eller en svensksprákig version av en introdukitionskurs i programming fick studenterna som undersides páengelska betyligt[…]

Konversations-AI under lättar sprákinlärning i skolan公司

2023年9月11日-哥德堡大学

Attöva främmande sprák med en digital,människoliknande karaktär i en realistisk situationär en ganska击败了teknik i svensk skola。我曾就读于哥德堡大学har högstadieelever fátt pröva tekniken som visade sig vara uppskattad av böde elever och lärare。

印度苏克拉姆

2023年8月23日-Luleåtekniska大学

Onsdag 23 augusti kan Indien vara den fjärde nationen som lyckats landa pámánen,och första nationen nágonsin att landa pömónens sydpol,páShackleton-kratens rand。Vad mánga inte vetär att bakom den komplicerade autonoma mjuklandningen för mán landaren,Chandrayaan-3,str Avijit Banerjee som numera tillhör forskargruppen inom AI-och robotikforskning páLuleátekniska大学。

Trenya hedersdoktorer vid Luleátekniska大学

2023年6月29日-卢勒德尼斯卡大学

爱丽丝·坎佩(Alice Kempe)、扬·莫斯特罗姆(Jan Moström och)、斯塔凡·戈塞特(Staffan Göthe har utsetts)直到2023年都是赫德斯多克托勒(hedersdoktorer)和卢莱·特克尼斯卡(Luleótekniska)大学的毕业生。  

Aktiestinsens anslag ska bidra至mer jämställda utbildningsval

2023年6月21日-贡。Vetenskapsakademien公司

从Aktiestinsens stiftelse pá1,8 miljoner kronor gár到cunning vars syfteär att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps-och ingenjörsutbildningar。Med hjälp avöett storskaligt实验där yrkesversaksamma förebilderáker ut till grundskolor i Malmövill Karl Wennberg,vid Handelshögskolan i Stockholm教授,ta reda pávilka insatser som för st effectt。