Pressmeddelanden先生

特尼克维滕斯卡普

Solcellsmaterial kan hjälpa självkörande bilar i mörkret公司

2023年9月28日-林雪平大学

材料som and vänds i organka solceller kan ocksáan vändas som ljussensorer i elektronik。Det visar forskare vid Linköpings universitet som har utvecklat en typ av sensor som kan upptäcka sákallat cirkulärt polariserande rött ljus公司。《自然光子学》公共研究所,巴纳·瓦格·弗洛梅尔·蒂尔夫·利特利加(banar väg för mer tillförlitliga självkörande fordon och and ra användningsomröden där morkerseendeär viktigt)。

Ny metod mäter尝试了med hög精度

2023年9月27日-乌梅奥大学

Ett nyutvecklat仪器gör det möjligt att mäta gastriyck med hjälp av laserljus。Metoden,一些标记来自Umeáuniversite och Företagsforskolan,ger-mycket exakta mätningar och kan,直到示例snabbt upptäcka extremt smágasläckor。

3D-skanning av Jellingstenen gerökad förstáelse för vikingadrotting Thyras stora betydelse i丹麦

2023年9月27日-Riksantikvarieämbetet

Genom ett samarbete mellan runversksamheten pásvenska Riksantikvarieämbetet,runforskare vid Nationalmuseet i Köpenham ochállristningsexpertis vid Länstyrelsen Västra Götaland har viktiga nya rön kommit fram som visar att drotting Thyra,en av de mest mytiska kvinnorna i Danmarks historia,har spelat en mycket viktigare roll i rikets allra tidgaste historiaän man tidgare har känt till。

Bättre mobiltäckning ochögre kapacitet i Luleáskärgárd公司

2023年9月25日-卢勒德尼斯卡大学

En 45米högsákallad samhällsmast haruppförts páStorbrändön i Luleáskärg rd。Masten stärker samhällsberedskapen ochökar säkerheten bland annat för sör sjöfarten i omrádet公司。Den ger bättre täckning ochögre kapacitet för mobiletelefoni och bredbandstjänster förmänniskor runt om i skärg rden。

Linköpings大学AI视频专家

2023年9月6日-林雪平大学

人工智能–AI–páverkar redan vár vardag och vára arbetsliv。Vid LiU bedrives framstánde,用于制作flera viktiga AI-omráden som datorseende、djupinlärning、avancerat beslutsstöd och människans plats i AI-systemen。Nedan hittar du nágra av vára AI专家。

Frán labb至marknad:Sáhär har grafen bidragit至samhället

2023年8月29日-Chalmers tekniska högskola

I tioár har Chalmers koordinarat EU:s största for knings program nágonsin–Grafenflagskeppet med en预算达100万欧元。Nu summeras arbette med att fáden tunnaste formen av kol–grafen–att ta klivet frán labbet直到att göra nytta i samhället。Utöver en stor mängd nya produkter,专利och bolag bedöms for knings programmes在2030年之前在欧洲框架内创造了38000多个就业机会

印度苏克拉姆

2023年8月23日-Luleåtekniska大学

Onsdag 23 augusti kan Indien vara den fjärde nationen som lyckats landa pámánen,och första nationen nágonsin att landa pömónens sydpol,páShackleton-kratens rand。Vad mánga inte vetär att bakom den komplicerade autonoma mjuklandningen för mán landaren,Chandrayaan-3,str Avijit Banerjee som numera tillhör forskargruppen inom AI-och robotikforskning páLuleátekniska大学。

维德·斯科斯巴德的情人节

2023年8月22日,隆德大学

这是一个很好的例子。研究bekräftar vikten av tigging信息,直到出生:människor som flyr hemmen kör nämligen bil lángsammareän anars,小跑att tidenär knapp。Enrico Ronchi,brandforskare vid LTH,Lunds Universite,专业评估vid skogsbränder–hur människor beter sig och hur[…]

Ny metod ger hopp om färre压裂机

2023年7月14日-隆德大学

Tusen svenskar skulle kunna skonas frán höftfraktur varjeár om en ny metod för att identifiera risken för-benskörhetsfrakturer införsi várden(图森·斯文斯卡·斯科勒·昆纳·斯科纳斯)。Lunds Universite som stár bakom den nya 3D-simuleringsmetoden的Karna vid LTH侦探。《骨与矿物研究杂志》发表的研究结果。Benskörhet,som ocksákallas osteoporos,orsakaröver 120 000[…]