Pressmeddelanden先生

米尔约尔

奥卡德·福斯特·阿埃尔斯·奥克罗西奥·伊·卡尔库格纳尔·索姆埃尔达斯·梅德·比奥布朗斯利(kad förstáelse av korrosion i kalkugnar som eldas med biobränsle)

2023年12月8日-乌梅大学

För att minska utsläppen av koldioxid frán kalkugnar,finns ett växande introdesse att introductera biobaserade bränslen som alternativ till fossila bräns len。纳雷什·库马尔·瓦格里(Naresh Kumar Wagri),乌梅大学弗尔托尔弗姆帕德研究所(Institutionen för tilämpad fysik och elektronik),visar i sin avhandling att det innebär utmaningar págrund av biobränslenas annorlunda kemiska och fysiska egenskaper。

Forskarnas tre förslag för att klara欧盟:s klimatmál

2023年12月7日-林雪平大学

Möjligheten att náEU:s klimatmál stärks基因组位于pánya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären。Problemetär att det idagär olönsamt báde för företag och länder,men det finns sätt attátgärda det.det skriver forskare frán bland annat Linköpings universite i en ny vetenskaplig artikel。

Nytt samverkansprojekt ska fáfler att cykla till jobbet公司

2023年12月7日-卡尔斯塔兹大学

在工作之前,你是否会一直呆在家里?Det ska forskare vid Centrum för tjänsteforskning(CTF)vid Karlstads universitet ta reda pái ett nytt samverkansprojekt tillsammans med 2030-sekretariatet,Akademiska Hus,Helsingborgs stad,Nordic Behaviour Group,Studio Berget ochěrebro kommun。

Mindre asfalt ger starkare träd i staden公司

2023年12月7日-哥德堡大学

Träd som planteras i stadsmiljökan erbjuda skugga och bidra,直到en-lägre lufttempature。För att dessa tjänster ska bli sábra somöjligtär det viktigt att láta asfalten ge platsátáden,enligt forskning frön Göteborgs universitet。

将密尔戎减半,直到英根约尔施图恩特·普鲁勒·特克尼斯卡大学

2023年12月7日-卢勒德尼斯卡大学

斯维里赫斯·英根约雷(Sveriges Ingenjörer och Luleátekniska universite har undertecknat ett strategiskt samarbetsavtal om riktade助学金,直至英根约瑟研究院普鲁勒·特克尼斯卡Universite med examensprojekt inom gr n omställning。来自Miljöfodenär tolv studenter,vars examensjobb bedöms ha särskilt stor vetenskaplig potential och möjlighet till praktisk tillämpning的Först ut att Födessa助学金。

Trämaterial ger pálitliga organka solceller公司

2023年12月6日-林雪平大学

相对而言,处理变体是一种天然的有机物材料——木质素——它是一种稳定的有机物。Det visar forskare vid Linköpings universite och KTH正在研究公众和先进材料。

Miljövervakning av bakerier stärker samhällsberedskap mot sjukdomar公司

2023年12月6日-乌梅大学

芬兰人可能会在Östersjön och i svenska sjöar的基础上找到工作。卡罗琳娜·埃里克森(Karolina Eriksson)、多科托兰·伊诺·弗雷塔格斯福斯·卡斯科兰(Doktorad inom Företagsforskaran vid Umeáuniversite)、阿夫斯洛贾尔(avslöjar i sin avhandling framtida risker För människors hálsa och kopplingar till klimatförr ndringar。

Finansjättar kan spela viktig roll i att förebygga nästa流行病

2023年12月5日-斯托克霍姆斯大学

För Första göngen har forskare kartlagt finansbranschens páverkan páuppkomsten av smittsamma sjukdomar(弗罗斯塔·戈根·哈尔福斯卡·卡尔塔拉格特金融公司)。De kom fram till att en förhállandevis liten grupp av mäktiga finanisinstituter、däribland svenska pensonsfonder、kan bidra till att-minska riskerna för nya流行病。Forsknings结果显示,公众支持vetenskapliga tidskriften Lancet Planetary Health。

Ny bok om fladdermössen och deras landskap公司

2023年12月4日-SLU

En mystisk och lite läskig varelse som man sällan ser,och som omgärdas av gátor?Eller en viktig del av intrikata ekos系统?塞加维德曼村(Säga vad man vill om fladermusen)、德哈里·阿拉·福尔马甘(den har alla fall förmágan att väcka känslor)。Nu finns en bok om fladdermössen och dess landskap,som berättar om ett fascinerande djur med stor betydelse ocksáför människan,och om hur vi kan samexistera med dem i vár brukade natur。

萨塔斯尼·特尼克och nya idéer upp i trädgárdsföretagen

2023年12月4日-SLU

Traditell odling páfriland och i váxthus dominerr den svenska grönsaksproduktionen,men branschen rymmer ocksáverticalodling i växtfabriker med artificiellt ljus och smáskalig hantverksmässig odling。Hur ser dáanvändningen av innovationer ut bland dessa företag?Vilkaär drivkrafterna,och varifrán kommer灵感?Om detta skriver Annie Drottberger是SLU的主管。