Pressmeddelanden先生

药物

Förlorad hjärnfunktionáterställdes efter中风

2023年11月30日-伦兹大学

我抚摸着建模师帕莫斯,哈尔福斯卡·利卡特斯特·拉·弗罗拉·hjärnfunktion med hjálp av smómolekyler som I framtiden kan utvecklas直到斯特罗凯梅德尔。中风后förändras kommunikationen mellan nervceller i stora delar av hjärnan och vi visar att den delvisáterställs med behandlingen,säger Tadeusz Wieloch,Lunds Universite神经兽医学院资深教授萨米蒂格特法尔[…]

Skyddade droppar en ny transportvägör医生

2023年11月30日-哥德堡大学

En mikrogel ligger som ett tunt skydande skal runt En droppe tills temperaturen stigeröver 32年级学生。Dákrymper mikrogelet ihop och droppen löser sig i den omgivande vätskan。我正在学习哥德堡大学的医学博士课程,重新办理签证,直到下旬。Upptäckten kan革命者metoderna för att rikta mediciner till rätt ställe i[…]

Markant lägre risk för疫苗接种后

2023年11月23日-哥德堡大学

个人接种疫苗鼠sig mot covid-19 löper avsevärt lägre后感染efter covidinfektion的风险。Det visar en studie vid哥德堡大学。Forskarna betona vikten av vaccin för att minska det mänskliga lidandet och trycket pávárden。在[…]下研究了一些公共领域BMJ omfattar alla registererade fall av vuxna som fick covid-19 för första göngen

Tryggare boende föräldre med smart teknik公司

2023年11月22日-霍格斯科兰·达拉纳

Högskolan Dalarna leder projektet SAFEST,där forskare arbetar för att skapa smarta tekniska lösningar i hemmet公司。Syftetär att förebygga skador och främja trygget-föräldre.–蒙加尔德雷个人维尔博·科瓦里·西纳(vill bo kvar i sina hems sálänge somöjligt och várt arbete fokuserar páatt anpassa och utrusta bostäder för att minimera risken för[…])

Nu prövas genmodifierradeö-celler som表现为av-typ-1型糖尿病

2023年11月20日-Akademiska sjukhuset

För Första göngen ska患者med typ 1糖尿病erbjudas移植med genmodifierade,hypoimuna insulinproducerande celler frön Langerhanskaöar。Cellerna har修饰了satt de inte ska upptäckas av immunförsvaret。Behandlingen sker inom ramen för en klinisk studie páAkademiska sjukhuset och har tidigare visat sig mycket framgángsrik i prekliniska studier研究人员。Förhoppingenär att患者为1型糖尿病患者,来自sjukomen。

Pyttesmáfällor kan ge ny kunskap om svárbehandlade sjukdomar公司

2023年11月20日-Chalmers tekniska högskola

蛋白质体som bildar klumpar förekommer vid flera svárbehandlade sjucdomar,som ALS,Alzheimers och Parkinsons。Mekanismerna bakom hur proteinera intergerar med varandraär svára att studera,men nu har forskare páChalmers hittat en ny metod för att stänga in proteiner i nanostora fällor。Inuti fällorna kan proteinera studeras páett sätt som inte varit möjligt tigare研究。

银屑病患者综合征公众研究者

2023年11月20日-哥德堡大学

Mycket fåpatienter med银屑病är avbildade i vetenskapliga artiklar–bara en promille av alla dem somingått i forskningen syns påbild我的银屑病患者。哥德堡大学的Det visar en studie。布里斯滕·波德尔·弗什夫拉尔·科慕尼卡提翁(Bristen pábilder försvárar kommunikationen)内科病人安瑟·福斯卡纳(anser forskarna)。克氏牛皮癣炎症风险系统jukdom som kännetecknas av rodnade plack。Hudsjukdomen单调酒吧mellan电视å〔…〕

创伤性hjärnskada aktiverar vilande内因逆转录病毒

2023年11月15日-隆德大学

我正在研究伦兹大学kan forskarna för första gángen visa att traumatiska hjärnskador aktiverar vilande endogena retrovirus som,该病毒是在rmiljonernas gáng infogats I människans DNA下产生的。Att dessa aktiveras kan vara drivande för Att启动了somörvärrar hjärnskadan的炎症反应。Studienär publicerad i Cell报告。维迪特·斯卡尔创伤支持斯卡多·帕哈·恩瓦·夫纳登[…]

Nytt仪器精度测量vid hjärt-kärls jukdom

2023年11月15日-乌普萨拉大学

埃特仪器somör det möjligt att samtidigt och mycket exakt mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i Ett enkelt blodprov,har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet。Málsättningenär att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna医生。Det blir ocksáenklare att följa effkterna av behandlingen警察局。