Pressmeddelanden先生

Humaniora公司

Nytt仪器精度测量vid hjärt-kärls jukdom

2023年11月15日-乌普萨拉大学

埃特仪器somör det möjligt att samtidigt och mycket exakt mäta 21 biomarkörer för hjärt-kärlsjukdom i Ett enkelt blodprov,har utvecklats av forskare vid Uppsala universitet。Málsättningenär att denna typ av verktyg ska leda till bättre prognoser av hjärt-kärlkomplikationer och mer individanpassad behandling för patienterna医生。Det blir ocksáenklare att följa effkterna av behandlingen警察局。

Storheten med Muminär det lilla医院

2023年11月15日-马尔默大学

Tove Jansson var专家páatt rymma det enorma i ná得到了synbart lite。文学教授Björn Sundmark har riktat förstoringsglaset mot Mumins miniatyrvärld och upptäckt muminalismen。

AI-teknologi,聊天室och digital säkerhet–vem kan svara pávad?

2023年11月14日-斯托克霍姆斯大学

Hur ser den senaste for kningen ut när det gäller AI-teknologi,cyberäkerhet och digital brottsbekämpning?Vilka regleringarär pågång是一个很好的例子吗?Vid Stockholms universitet finns flera forskare somär kunniga inomämnesomrádet大学。

邀请av unik NMR som bestämmer struktur páicke-lösliga材料

2023年11月14日-乌梅大学

11月16日,邀请了德国国家气象研究院(NMR-utrusting för icke-lösliga proverr vid Umeáuniversite av rektor Hans Adolfsson)。Händelsen uppmärksammas med ett endags研讨会在朱德纳国际医院举行。

诺斯塔基och minnen efter tioár med sociala medier

2023年11月14日-哥德堡大学

我采访了med att möjligheterna förändrats och teknologin utvecklats,är minnen och怀旧idag en stor del avárt användande av sociala medier。哥德堡大学与Högskolan Väst.的Det visar en studie。福斯卡尔·维德·哥德堡大学och Högskolan Västhar隶属于蒂奥·röljt en grupp med elva aktiva socialla medianvändare och lótit dem[…]

Forsskálsymposiet 2023年:Yttrandfrieheten och det auktoritära hotte

2023年11月13日-乌普萨拉大学

奥雷茨·福尔斯克(Forsskálsföreläsareär rysslands)和卡伦·马丁·克拉夫(Martin Kragh)。Temat:“Yttrandefriheten och det auktoritära hotet”,utifrån en nutid dådemokratins ställning diskuteras,ickedemockratiska styren stärks och Yttrandefriheten inskränks påflera håll。Vad innebär det?Finns det historiska lärdomar och paralleler att dra?埃弗雷拉·斯宁根·福尔杰雷特(Efter föreläsningen följer ett)进行了激烈的辩论。项目metäröppet för allmänheten。

DNA-tester som migrationskontroll gör genetik till politik DNA测试人员迁移至政治

2023年11月13日-乌梅大学

När människor beviljas asyl i Sverige máste deras familjemedlemar ansöka hos de svenska migrationsmindighterna om att ocksáfákomma until Sverige。贝维尔贾斯·巴拉特弗林宁码头,直到18岁以下的埃勒·桑博斯·奥奇·沃尔德拉巴恩。
– Vissa sökande máste bevisa sina相关基因基因组DNA分析och det ger en väldigt snäv bild av vad en familjär。

Sákan bilder hjälpa糖尿病

2023年11月13日-Högskolan i Skövde

Forskningsresultat frön Högskolan i Skövde visar att människor med diabetes typ 2ökar sin förm ga att hantera sjukdomen när de fór samtala om den i grupp(来自Hökskolan i Skö)的研究结果。Det innebär ettökat lärande för både patienter och vårdpersonal jämfört med传统的患者护理。Reflektionsverktyg i形成av fotografier hade额外存储,positiv páverkan páinlárningen。

Utbredd stáltillverkning i norrör 2000⁄r轿车

2023年11月13日-卢勒德尼斯卡大学

Pöver 40 olika platser,i norra Finland,Sverige och Norge,producerades och smiddes avancerade järn-och stálförem l av jakt-och fángstgrupper redan för merän 2000ár轿车。De här nya upptäckterna av forskare vid Luleátekniska universite om utbredd avancerad järn-och stáltillverkning publiceras i en ny av handling som kan komma attändra gällande europeisk och global historieskriving。

科尔斯汀·赫塞尔格伦斯·格斯特普鲁什瓦尔·科梅尔(Kerstin Hesselgrens gästprofessionurinnehavare kommer)直到索德特伦斯·霍格斯科拉(Södertörns-högskola)

2023年11月10日-斯德哥尔摩

Kerstin Hesselgrens gäst教授2025 har tilldelats Manuela Boatcá,Tyskland弗赖堡大学社会学家教授。在斯维里奇·科莫尔(Sverige kommer hon vara verksam vid Södertörns högskola)的带领下Vi ser fram emot att fáta del av hennes kompetens och erfarenhet,säger Anna Maria Jönsson,副主演med ansvar för forskning vid[…]