Pressmeddelanden先生

Humaniora公司

Hitta专家:Klimatforskning och klimatkonferensen COP28

2023年11月23日-斯托克霍姆斯大学

Letar du som记者efter forskare som kan kommentera klimatfrágan?斯德哥尔摩大学har flera forskare páplats páFörenta nationernas klimatkonferens COP28 i Dubai Förenade Arabemiraten 11月30日-12月12日。

Treárs放弃了直到anslag för bokprojekt

2023年11月21日-Jönköping大学

Mellan 2020 och 2023研究人员Florencia Enghel,docent i medie-och kommunikationsvetenskap vid Högskolan förärande och komm unikation(HLK)vid Jönköping University,argentinska kvinnors vardaglga kommunicationspraktiker förjälldhet。新浪银行周年纪念(RJ)för att skriva en bok om sina resultat,Hon har nu tilldelates drygt 1,5 miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond。

Ny modell ska förutse fliktingmönster公司

2023年11月21日-马尔默大学

Fler källor och okonventinelle data kan göra det säkrare att förusse och beräkna fliktingströmmar。Forskare vid Malmöuniversite har varit med att ta fram en modell som kan tillämpas pásávál nationell som lokal nivá。

Saturnusäter upp sin D型环–再过滤器在komplexövre atmosfär

2023年11月21日-弗雷姆德菲斯克研究所

Saturnusäter upp sin D型环–再过滤器在komplexövre atmosfär

11月23日,主持人Joshua Dreyer sin forskining om Saturnus vid Institute för rymdfysik(IRF)och Uppsala Universite基因组att försvara sin doktorsavhandling,som undersöker effekten av-det material som faller fr n planetens innersta ring,Den sákallade D-ringen。

Vad gör barnen och lärarna i förskolan?

2023年11月20日-Jönköping大学

Frida Au ström,doktorand i handikappvetenskap páHögskolan för lärande och kommunikation,Jönköping University,undersöker i en ny avhandling variationer i hur förskoleverksamhet bedrivs och praktiseras,dels i ett internationalellt,dels ii ett svenskt perspektiv。结果显示,avhandlingen tyder páatt praktiker i förskolan varier báde mellan och inom länder。,

Vad händer när gamla danser blir som nya?

2023年11月15日-乌梅大学

Hur viktigär historien för dagens utövare av polska och lindy hop?我对Linnea Helmersson vid Umeáuniversitet underöks hur utövare av deátersupplievade danserna kommeröverens om vad somär det viktiga för danserna-idag进行了avhandling。

Sápáverkar skogsskötseln mängden bärris,och därmed fodertillgángen för klövvilt公司

2023年11月15日-SLU

梅恩格登·布巴赫,林根och ljung har minskat kraftigt i svenska skogar,男人们直到detta都会去芬兰。Nu finns en avhandling frán SLU som visar hur skogens trädslagsblandning och täthet páverkar tillväxten hos dessa risväxter,liksom näringsvärdet för klövvilt来自芬兰SLU。结果是,哈伦·科普林加(haräven kopplingar)在贝特斯卡多里斯库格(betesskador i skog)的土地上耕种。