Pressmeddelanden先生

Humaniora公司

Omfattande metangasläckage fránØstersjöns djupaste bottnar公司

2023年9月22日-斯托克霍姆斯大学

在en-forskingsuspection领导下,林内大学与斯托克霍尔姆斯大学合作,直至德朱帕斯特-德拉纳-奥斯特斯-约恩-朗索尔茨-朱佩特-upptäckte forskare niligen ett omráde med omfatande utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan fr n-bottensidementen。

奥雷特斯·阿尔穆纳·r专家páIT-säkerhet ochállbart byggande

2023年9月21日-林雪平大学

莱夫·尼克松(Leif Nixon har arabetate med IT-säkerhet i mángaár och báde hakat och försvarat det mesta)。阿曼达·博内克(Amanda Bornekeär en inspiratör somökar tempot i by ggbranschens hállbarhetsarbete)。德巴达雷校友2023 vid Linköpings Universite。

Boken som ska skapa hopp i klimatkrisen公司

2023年9月21日-哥德堡大学

我是阿夫·克利马特夫·伦德林加·奥科罗·比约夫·霍普。I en nyskriven反义词samlas berättelser om möjliga positiva framtider。–Vi-lever i en tid dáVi omges av mánga mörka framtidsberättelser公司。Därför har vi arbeta fram en metod för att skapa hopp och framtidsberedskap med hjälp av farmi och kreativt skrivande,säger Camilla Brudin[…]

Kommunikation med trädgárdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter公司

2023年9月20日-SLU

Trädgárdar stör för den största införseln av främmande växter i Sverige,och kan därför göra mycket för-att frä的mja biologisk mángfald och bekämpa invasiva väx ter som annars riskerar att taöver。Detär dock inte säkert att trädgárdsägare känner until vilka växter som utgör ett hot och hur dessa ska hanteras,eller ensär motiverade att vidtaátgärder。SLU的详细研究。

Bortomátervining:ny-roll för autofagiprotein i膜制备支持

2023年9月20日-乌梅大学

Att upprätthálla strukturen hos细胞内膜är väsentligt för Att bevara正常细胞功能。Ny forskining av ett团队av biokemister vid Umeáuniversite identifierar en strategi som används av celler för attäcka och reparea membular som har skadats av kemisk eller bakeriell stress。

来自utdöd artáterskapat för första göngen的RNA

2023年9月19日-斯德哥尔摩大学

Forskare har för första göngen isolerat och sekvenserat RNA-molekyler frán en utdöd art。分析戈德斯·páett merän hundraár gammalt样本av en tasmansk老虎som bevarats torkat i rumstemperatur i en museisamling。结果是har betydelse för försöken attátersupplieva utdöda arter、som tasmanska tigern och den ullháriga mammuten、menäven förratt studera pandemiska RNA-virus。

Forskare:Därförär AI:n sávaken párasism

2023年9月18日-弗雷姆蒂兹研究所

我一直在学习av politiska värderingar bland amerikanska anställda I den industry som just nu formar det digitaliserade samhället och dess framtid–techbranschen–fann forskarna en“unik”dominans av vänsterliberalism och antietablismanstánkande。

Högtider,典礼主持人-斯托克霍姆斯大学专家

2023年9月18日-斯托克霍姆斯大学

Det finns mánga akademiska传统。En av de främsta för Stockholms universitetär装置-och promotions högtiden i Stockholls stadshus i september varjeár。Härär forskare vid Stockholms Universite som kan svara p⁄frágor om Högtider,仪式主持人。

Historieverstad ska samla människor för att ge historien nytt liv公司

2023年9月14日-马尔默大学

在hösten lanseras Historieverstad Malmö的领导下,en mötesplats för forskare pöMalmóuniversite och Malmébor att prata om Malmüs historia。Syftetär att träffas páen vardaglig平台och utreda vad várt gemensamma förflutna betyder för oss i dag。