Pressmeddelanden先生

Beteendevetenskap公司

Gener páverkar om spädbarn tittar mest páansikten eller icke-sociala目标

2023年11月27日-乌普萨拉大学

Om spädbarn vid fem mánadersálder tittar mest páansikten eller icke-sociala objekt som bilar eller mobiletelefoner styers直到stor del av genena。乌普萨拉大学och Karolinska学院nu kunnat签证。结果显示,在biologisk grund för hur spädbarn skapar sina unika visuella supplievelser och vilka saker de lär sig mest om。

Digitala möten pöverkar prestation och máende公司

2023年11月20日-梅拉德伦大学

Digitala möten har blivit en självklar del av arbetslivet公司。所有fler arbetsgivare rekryterar geographiskt utspridda团队och Allt fler erbjuder flexibilitet att arbeta frán andra platserän kontoret。所有för att kunna konkurrera om de främsta talangerna。男性认为芬兰人是纳克德拉尔·梅德·迪吉塔拉·莫滕(nackdelar med digitala möten)、科普拉特(kopplat),直到赫维·莫霍·赫维·普雷斯塔尔(hur vi már och hur vi presterra)。Britta Nordin Forsberg律师,Universitietslektor och forkare inom organization och ledarskap vid Mälardalens Universite(MDU)。Britta Nordin Forsberg forskar bland annat om hur digitala mötesformer páverkar oss människor och vár kognitiva supplievelse av den tvádimensionella värld som digitala-möten utgör。下午一点:et somär bifogad listar hon varför digitala möten kan göra att vi böde presterra och már sämre。

Kartläggning av det nordiska matsvinnet公司

2023年11月14日-卡尔斯塔兹大学

Forskare vid Centrum för tjänsteforskning(CTF)vid Karlstads Universite har fátt t t向标识发起ochátgärder som lett,直到mindre mängd matänsi restaurang-och skolkök,inom handeln ochi de nordiska hushállen。结果ska presenteras在Nordiska Ministerádet之前关系良好。

阿特·斯诺扎·坎·哈帕·迪亚特·瓦克纳

2023年10月18日-斯托克霍姆斯大学

Det pástás of ta att snoozing kan vara dáligt förörmen-och hjärnan,uta att nágra directa bevis-har主持人。Nu visar forskning frón Psykologiska institutionen vid Stockholms universite at snoozing until och med kan stödja uppvakanndet för dem som snoozar regelbunde(从心理学研究所到斯托克霍尔姆斯大学的努维萨尔·弗斯克宁)。

Delade elsparkcyklar–främst för nöje och inte sámiljövänligt som tänkt,enligt ny forskining公司

2023年10月11日-K2–Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Delade elsparkcyklar har fátt báde kritik och beröm som ett miljövänligt komplement至kollektivtrafiken och därmed alternativ至bilen。Phil Flores对Lunds Universite med en avhandling som avslöjar att resor med delade elsparkcyklar-och elcyklar i huvudsak ersätter kollektivtrafik och gáng,snarareän bilresor提出异议。结果pekar páatt mánga använder dessa fordon för[…]

Handelshögskolan lanserar nytt forskingscenter och教授med fokus pálycka

2023年10月6日-斯德哥尔摩汉德尔什科兰

Lyckaär en tillgáng för bád e individ,organization ochálle。Nu lanserar Handelshögskolan i斯德哥尔摩健康、福利和幸福中心–ett nytt forskingscenter med ett tydligt mál:att göra Sverige till ett världsledande kunskapscenter med fokus páatt fr mja välbefinande och bidra till ett-välm ende samhälle。Handelshögskolanär dessutom först i världen med att inrätta en ny教授med särskilt fokus pálycka,välbefinande och välfärd。

斯纳巴雷och fler aktiviteter behövs för att minska matsvinnet

2023年9月28日-卡尔斯塔兹大学

Matsvinnet minskar intel tilräckligt snabbt för att uppnáFN:s globala hállbarhetsmál om减半,直至2030年Vi másteagera snabbare med fler aktiviteter,säger forskaren Helén Williams vid Centrum för tjänsteforskning(CTF)póKarlstads Universite大学。9月29日,国际妇女协会在全球妇女协会举行了一次会议。[…]

潘德明领导下的Lág inkomst-och utbildningsniváriskfaktorer för mental ohälsa

2023年9月25日-哥德堡大学

Svenskar med lägre inkomst och utbildning löpte större在潘德明领导下承担精神病风险。Göteborgs大学校长阿尔文·温·维·哈·斯基丹德·法克托雷·萨姆哈莱特(Al ven om vi har skydande faktorer i samhället i form av socialförsäkring och fri sjukvárd)、塞尔·维恩·恩·斯基尔纳德·贝尔隆德(sáser viändáen skillnad i mental hälsa beroende páinkomst-och utbildningsnivá)、塞格·安·索菲·林德奎

Ny融洽关系:Socialtjänstens brottsförebyggande arbete gör skillnad

2023年6月27日-霍格斯科兰·瓦斯特

Hur viktigär den första reaktionen frán samhället när en ung person blir polisanmäld för förs ta göngen págrund av misstank om kriminalite?Och att stöd erbjuds snabbt?我与Högskolan Väst konstateras att en tigig insats frán socialtjänsten och/eller polis supplievs som positiv och rättvis av de unga och att tidiga stödinsatser medwerkar直到inte begör nya brott。

Aktiestinsens anslag ska bidra至mer jämställda utbildningsval

2023年6月21日-贡。退伍军人

从Aktiestinsens stiftelse pá1,8 miljoner kronor gár到cunning vars syfteär att uppmuntra fler unga kvinnor att välja naturvetenskaps-och ingenjörsutbildningar。Med hjälp avöett storskaligt实验där yrkesversaksamma förebilderáker ut till grundskolor i Malmövill Karl Wennberg,vid Handelshögskolan i Stockholm教授,ta reda pávilka insatser som för st effectt。