Om专家var

Expertsvarär journalistens genväg till forskarkompetensen–pámedias villkor专家报道

Genom Expertsvars nätverk av forskiningskommunikatörer fár du tips pálämplig forskare och hur denne kanás。Vi täcker allaämnen,frán anteninforskning till epigenetik,poetik ochØstersjönsövergödning。Du kanäven prenumera páforskingsnyheter efter personlig invesseprofil。通过várt twitterkontohttps://twitter.com/Expertsvar网站kan du följa ett urval av nyheterna。

Bakom Expertsvar stár Vetenskapsrádet i nära samarbete med alla universite och de flesta högskolor,en-rad for kningsingsinstitut och and ra for kningsfinansiärer。

斯威克利斯·德·杜卡·索卡·布兰德drygt 50 000用于编织项目。Menäven jämföra och ta fram statistik om svenska forkningsprojekt公司。网址:https://www.vr.se/swecris#/

康塔克:Gustav Löfgren,ansvarig för Expertsvar,电话08-546 44 121 eller mailaexpertsvar@vr.se专家

Mer om Tillgänglighet先生

kakor(cookies)páExptersvar.se信息

Vi som svarar公司