Elena Pagnin的数字指纹和肖像
Elena Pagninär专家pákryptografi och hennes将kommer att stärka Chalmers kompetens编入赛博äkerhet。Foto:Shutterstock/privat。​​​​

Kryptografi och säkerhet i fokusör ny forskarassistant公司

​– Jag lockas av detöppna diskussionsklimatet och ser fram emot att bilda ett nytt team inom kryptografi,säger Elena Pagnin,en av Chalmers 15 nya forskingstalanger。
För femte göngen har Chalmers-gjort培育了一只来自阿勒·霍恩的attrahera skarpa forskartalanger。Kampanjen var mycket lyckad och nära 2000 behöriga sökte,直至卡拉西斯泰纳15日。
–Detär oerrhört glädjande att se att intresset för Chalmers-arr sástort internationalellt,och att sámánga forscartalanger vill komma till Chalmers-f r att bygga sin framtida karriär,säger安德斯·帕尔姆奎斯特维塞雷克托·福尔(vicerektor för forskning)。

苏克尔赫特·恩·阿夫·德·斯道拉·乌特马宁加纳(Säkerhet en av de stora utmaningarna)

En av de 15 som nuär páplatsär埃琳娜·帕金,forscarasistent med fokus pá氪绿·Hennes tjänstär kopplad till styrkeomráde Information och kommunikationsteknologi(IKT)och styrkiomródesledare公司埃里克·斯特罗姆瓦尔库马尔·海恩·瓦尔姆:
–Säkerhet,我培育了脑膜,är en avár tids stora samhällsutmaningar。Med rekryteringen av Elena stärks Chalmers kompetens inom cyberäkerhet,specifikt inom kryptografi。Jag förväntar mig att Elena flyttar fram for kning fronten inom krypto samt driver tvärdisciplinär forkning páeffektiva kryptografiska lösningar för säkerhetsproblem inom tex.transport,hälsa och teknik,production och energi

阿尔·伊斯卡·西塔姆

Elena Pagnin kommer att arbeta vid institutionen för data-och informations steknik,en välbekant plats轿车tiden som doktorand。丹麦奥胡斯大学毕业后,丹麦奥古斯塔德大学校长隆德爵士fram emot sitt nya jobb:
–贾加·伊斯卡尔(Jagälskar kryptografi och bevisbar säkerhet)。Mitt primära fokus kommer att ligga pás design av digitala signatursystem med avancerade egenskaper sásom homormorfa signaturer、förlängbara signaturer och signature med flexibel验证。Jag kommer ocksáatt arbeta med effktiva och integritetsbevarande protokoll för konkreta användnings调用的数据删除服务器och säker数据删除och liknande。

En klart lysande stjärna公司

Prefekt vid institutionen för data-och informations公司,理查德·托卡尔,är mycket nöjd att Elena takade ja till erbjudandet att skapa en egen forskargrupp:
–Pagnin kompletterar vár miljönimo cyberäkerhet väl博士,och givet hennes derivata förväntar vi oss mánga framgángar för henne de kommandeáren。Jagär personaligenövertygad om att hon en dag kommer bli en avára klart lysande stjärnor Jag ser fram emot att följa hennes karriär de kommandeáren。

Øppet diskussionsklimat锁

Elena säger att hon lockades tillbaka av den vivererade och livfulla miljön páChalmers och att det finns ettöppet klimat för diskussioner om tvärvetenskaplig for kning公司:
–Människorär positiva och jag uppskattar deärliga rád jag fár fránätverket。Dessutomär Chalmers synlighet,inte bara i Sverige utaäven internationalellt,奖金。
–Nu ser jag fram emot att etablera ett nytt团队av kryptografer i Sverige。Det kan vi göra,mycket tack vare Det goda samarbette inom Chalmers och vára nära kontakter inom industriesektorn,avslutar Elena Pagnin。西丹斯瓦里格公开日:2022年11月1日。