29 Chalmersforskingslag公司

我在弗斯卡雷查尔默斯(forskare páChalmers)29日之前,在弗斯卡(sinárliga utlysing av forskingslag delar Vetenskapsrádet 112 miljoner kronor)
查尔默斯·贝维尔贾德斯(Chalmers beviljades anslag i alla utlysta omráden men fist inom)naturvetenskap och Teknikvetenskpa天然植被

Härär alla forskare som har beviljats anslag–分拣机构:

Arkitektur och samhällsbyggandseknik公司

杰尔克·迪克斯特拉
卡琳·伦德格伦

Biologi-och-bioteknik公司

里卡德·兰德伯格
克莱门斯·维滕贝彻
弗雷德里克·韦斯特伦德

Elektrotecnik公司

埃里克·斯特罗姆
亨克·怀密尔施

费西克

里卡多·卡特纳
蒂恩德·福尔普
弗雷德里克·霍克
托马斯·尼尔森
帖木儿·谢盖

Kemi och kemitenik公司

博·阿尔宾森
阿内特·拉尔森
克里斯蒂安·米勒
马格努斯·斯科格伦德

Matematiska兽医

克拉斯·莫丁
张根凯

数据-och信息steknik

弗雷德里克·约翰逊
莫阿·约翰逊
Pawe W.Wo niak先生

Mekanik och maritima兽医

加埃塔诺·萨迪纳

Mikroteknologi och nanovetenskap公司

简·格拉恩
Per Hyldgaard公司
弗洛里亚娜·伦巴第
达格·温克勒
尼古拉斯·罗斯曼

Teknikens ekonomi och组织

安德烈亚斯·默尔克维德·海伦斯

Vetenskapens kommunikation och lärande公司

汉斯·马尔姆斯特罗姆(电视节目)

​​​

西丹斯瓦里格Publicerad:2022年11月23日。