智能汽车
Genrebild frán rawpixel.com网站

Sáhär ska nästa世代självkörande bilar utrustas

​​Pötechföretaget渐近AIρgár只是用于编织projekt för att skapa säkrare系统försjälvkörande bilar och辅助系统的nuet。我预测,在目标之前,我将与奥利卡·卡梅罗·och en laserscanner进行性交。Bilen kör omkring i Göteborg och samlar ihop data för maskinilläning公司。
伊南·尤尔forskarassistant公司páinstitutionen för data-och information steknik och en av medgrundarna,直到渐近人工智能,som har enára koppling,直到Chalmers forskingscenter。

-Detär viktigt att använda flera system som kompletterar varandra för datainsalingen och analyssen,eftersom systemen har olika syften och egenskaper,säger Yuan Yu。

-Perceptionen,alltsáhjärnans hantering och tolkning av information,är grunden för hela systemet。För om du inte kan se finns inte en chans att du kan fatta rätt beslut公司。För perceptionsbiten behöver du tvásaker:du behö)ver se och du behöverförstádet du ser。

《监查斯巴达》电影《埃夫特拉》,《蒂登·比伦·科尔斯》下的埃勒·安瓦恩德·德巴拉?

-德瓦利加·när man har självkörande fordon som filmar omgivningenár at man sparar inspelningarna för att använda dem i utvecklingssyfte。分析av dataär avgörande för kvaliteten och mycket viktig försäkerheten。男子在男子kan använda självkörande fordon,säger Yuan Yu的比赛中发现了behövs större volymer av数据。

-Det finns mánga编剧som kan bli mycket kritiska inom放弃了donsindustrin,darr man inte har utrymme att till ta sig misslyckas。德特尔·德瓦·罗夫·斯亚·勒夫科兰德(Detär därför självkörande fordon inte har satts ut pávägarnaännu),vi har inte riktigt kontrollöver-dem,säger hon。

Vad finns det för risker med den här typen av projekt?

-GDPRär en sak somáste biktas直到样本。在民谣págatanär helt klart ett integritetsintrung中,男子eftersom vi kör runt med kameror pábilen gár det inte Att undvika Att filma människor拍摄了一部电影。En lösning kunde vara att hat tydlig information pábilen om att man blir inspelad,säger Yu。

-Vi haräven konstruerat en annoymentseringsprogramvara som suddar báde människors ansikten och de registeringsskyltar som fastnat páfilm。Men ibland räcker inte det med att bara göra människors ansikten suddiga,det gár att känna igen demändáutifr n deras kropsform,kläder och annat。

Det finns flera匿名服务程序som渐近AI和sigänder sig av i sin for kning och producktutveckling。程序员可以继续使用exampel sudda ut en hel kropp och enligt Yuär utvecklingen av nya versioner av de här Programmen ett nödvändigt steg。

确保信息och lagstiftningen skapar utmaningar

Nágot som fortfarande inteär kartlagtär vad konsekvenserna skulle kunna bli av att samla in,analyzera och spara inspelningar av människor ute págatorna。Lagstiftningen kring den här typen av inspelningarär inte fullt utvecklad,vilket lämnar utrymme för osäkerhet。

En annan utmaning som Yun serär att AI lätt bygger在partiskhet i data som används。

-Förutom att detär en frága om att ha en代表som ska motsvara verkligheten,finns detáven säkerhetsaspekter kopplade直到partiskhet i数据。Det kan uppstá问题来自inte alla gruppers behov kommer med när man by gger ett säkert stads-och放弃了支持系统,säger hon。

Vilkenär den mest intrestanta delen av AI inom bilindustrian?

-Jag tycker att detär fantatiskt att tekniken utvecklas sásnabbt(Jag tycker att det-r fantitiskt att-tekniken-utveckllas sásnabbt)。Det finns sámánga människor numera som arbetar med kombinationen AI och fordon och Det gár verkligen framát,säger Yu。

Skriven av Agnes Ekstrand och Camilla Jara公司

西丹斯瓦里格公开日:2022年10月31日。