Rensa historik och cookies frán Safari pádin iPhone、iPad eller iPod touch

拉德拉尔历史博物馆,cookies och cacheminne i Inställningar。

Rensa historik,缓存och cookie

 • Om du vill rensa historik och cookies i Safari trycker du páInställningar>Safari och därefter párensa historike och webbplatsdata(野生动物园历史数据库)。Att rensa historiken,cookies och surfdata frán Safariändrar inte Autofyll-informationen网站。
  iPhone som visar Safari-inställningen Rensa historik och webplatsdata。
 • Om du vill rensa cookiefiler men ha kvar historiken trycker du pál lningar>Safari>Avancerat>Webbplatsdata och därefter páTa bort alla webbplatsdadata。
 • Om du vill besöka webplatser uta att det syns i historiken kan du村斯拉帕罗私人冲浪.

芬兰国家历史局局长韦伯广场数据。Inställningen kanäven vara gráom du har begränsninger för webbinneháll Inställ隶属于Begränsningar för inneháll och integritet i Skärmtid公司.


Blockera饼干

En cookieär数据som En webplats sparar pádin enhet för att lagrar信息挖掘至nästa besök。Om du vill välja Om cookiefiler ska blockeras i Safari trycker du pállningar>Safari och därefter páBlockera alla cookie。

En iPhone med Safari-inställningen Blockera alla cookies aktiverat公司

Om du blockerra饼干kanske inte alla webbsidor fungerra。哈拉诺格拉示例:

 • Du kan troligen在Du använder ditt korrekta anvándarnamn och lösenord的páen webbplatsäven中的inte logga。
 • Ett meddelande om att cookies krävs eller att cokiesär inaktiverade i din webbläsare kan签证。
 • Vissa webbplatsfunktioner kanske inte fungerar公司。


Använda innehállsblockerale(安瓦恩达·因尼赫·埃尔斯博克雷尔)

Innehállsblockeraleär apphi och tillägg frán tredje part som gör att Safari kan blockera cookie,bilder,resurser,popup-fönster och annat Innehöll。

Sáhär skaffar du en innehállsblockerale:

 1. 来自app Store的Hämta en app för innehállsblockering。
 2. Tryck páInställningar>Safari>Tillägg。
 3. Tryck för att aktivera en listad innehállsblockerale。

Du kan använda flerän en innehállsblockerale。Om du behöver hjálpapputvecklaren公司.

Apples kontroll eller testts av Apple anges endast i informationssyfte ochär inte att betrakta som rekommendationer av eller stests av下的produkter som intelverkas av苹果eller som finns pöoberende webbplatser som inte stár信息。Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter frán tredje part och inte heller för-produkternas prestanda公司。Apple garanterar inte att information en páwebbplatser frán tredje partär korrekt eller tillförlitlig公司。Kontakta leverantörenför mer信息。

公开资料: