Forte Magasinär ett for kning Magasin med populärvetenskaplig läsning om den for kning vi finaniserarer。Läs om ny kunskap i aktuella samhällsfrágor,págánde forskning,röster frán praktiken och intervjuer med forskarna bakom结果。

Forte Magasin ges ut i tvánummer perár–ett páváren och ett pöhösten。

Som prenumeran公司t av Forte Magasin fár du varje nummer direct hem i brevládan sásnart det har lanserats。Du kanäven välja att fáett eller flera examplar av varje nummer levererade直到din arbetsplats。Oavsett vad du föredarär det alltid helt kostnadsfritt att vara prenumerant(奥维塞特·瓦德·杜·弗雷达·德特·德特)。

Du kan när som helst välja attändra eller avsluta din prenumeration公司。斯基卡·多埃特·梅吉尔(Skicka dáett mejl)直到oss páinfo@forte.se.

Registerra dig för en kostnadsfri prenumeration páForte Magasin公司

 • 请输入数字120.
 • Forte Magasin编号1/2024

  Forte Magasin编号1/2024

  奥罗纳州奥兰多乌特维克林区的奥尼根大道。Mángaäröverens om att socialtjänsten spelar en nyckelroll i kampen mot gängváldet。男人哈尔登救援队och förmága nog att göra skillnad?

  公告日期:2024

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号2/2023

  Forte Magasin编号2/2023

  赫斯卡帕六世脑膜炎与阿尔巴特·阿贝茨利夫·阿拉?Ett välfungerande arbetslivär avgörande för samhällets utveckling。Därför behövs mer kunskap för att klara av att möta konsekvenserna av strukturomvandlingar som digitalisering,grön omställning och den demokratiska utvecklingen。

  Publicerad:2023年

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号1/2023

  Forte Magasin编号1/2023

  Folkhälsan förbättras och vi杠杆所有杠杆。Om tioár beräknas tre miljoner människor i Sverige varaöver 60⁄r och 90-áringarnaär redan dubbelt sámánga somör 50⁄r轿车。Men medan vissa kan leva在帕尔登斯·霍斯特的格拉达·达加尔·隆特(glada dagar lóngt)居住,坎安德拉·哈恩·坎皮加雷(kan andra ha en kämpigare tillvaro)。

  Publicerad:2023年

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号2/2022

  Forte Magasin编号2/2022

  弗罗戈姆迁移与整合是在德塞纳斯塔伦-伏克西特-西格斯特雷-萨姆哈勒斯代巴顿的领导下进行的。Den将在bidra med kunskap och vägledning i politiska beslut任命一些律师。男人们支持kan ocksáförbättra människors liv pámer directa sätt。

  Publicerad:2022年

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号1/2022

  Forte Magasin编号1/2022

  Befolknings studier visar att de flesta barn och unga i Sverige már文胸。男人们都在努力工作。För det finns samtidigt tecken påatt psykiska besvär som svårångest,oro och nedstämdhet harökat kraftigt bland谷仓,ungdomar och unga vuxna under de senaste decenierna。Detär en oroväckande utveckling。

  Publicerad:2022年

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号2/2021

  Forte Magasin编号2/2021

  Var fjärde kvinna harágon gáng utsatts för váld i enára relationship,ochöver 200000 tusen barn i Sverige beräknas leva i váldsamma hem。Forskningenär en viktig nyckel,直到att bekämpa váldet。

  Publicerad:2021年

  拉兹梅尔
 • Forte Magasin编号1/2021

  Forte Magasin第1/2021号

  Att känna sig ensam innebär inte bara stort lidande–detär ocksáfarligt för vár psykiska och fysiska hälsa。Men vad páverkar vár känsla av ensamhet,vem riskerar att drabbas,och hur förhindrar vi en ensamhetsepidemi i spáren av coronakrisen?

  Publicerad:2021年

  拉兹梅尔