Vi digitaliserar Sverige公司

数字基因组Sverige skapar vi ett hállbart välfärdssamhälle somöter människors behov idag och i framtiden。

Här hittar du befintliga och kommande digitala tjänster直到nytta för挖了一些feventlig-aktör。

分析人员ochöljning

Vi identifierar vad som behöver göras och Vi följer upp att utvecklingen gárát rätt háll。音频分析仪,beräkningsverktyg och publikationer。

领导och samordning

Vi驱动程序och koordinarer insatser förökad digitalisering,báde nationellt och internationalellt。Ta del av vára págánde updrag och utvecklingen av Sveriges数字基础设施。

Digitala tjänster公司

Vi-utvecklar och tillhandaháller digitala lösningar och tjänster–själva och tillsammans med andra。Ta del av befintlga och kommande digitala tjänster公司。

Kunskap ochöd公司

Vi utbildar och ger den vägledning som andra behöver för att fortsätta sin digitala omstälning(维乌特比尔达尔·奥赫格·登·瓦尔德宁)。Ta del avára webinarier、metodstöd och rekommendationer。

尼赫特

Evenemang公司