Ekonomiskáterraportering公司

Forskare och organizationer med bidrag frán Vetenskapsrádet ska lämna en ekonomiskáterraportering公司。信息来自vad som gäller för olika typer av bidrag hittar du här。

Olika regler gäller för ekonomiskáterrasupportering av bidrag till enskild forskare,bidrag-til organizationer och till forskingsingstruktur.奥利卡·雷格勒·fö勒·för埃科诺米斯克特拉普支持av bidrig,直到掩藏。Om bidragetär beslutat före eller efter 2015 spelar ocksároll。1月1日至31日,奥特拉托雷斯时期。

伊科诺米斯克说唱团vidändringar av bidrag

Om du byter medelsförvaltare eller avslutar ett bidrag i förtid behöver du lämna en ekonomisk关系。Instruktioner förändringar somör ditt bidrag公司。

Har du frágor om ekonomiskáterraportering?

来自戈尔的Generella och redovisnings relaterade
电子邮箱:ekonomiskaterrasupportering@vr.se

通过Prisma的Tekniska frágor omá地支架
电子邮箱:prismaekraportering@vr.se 

Frágor och svar om ekonomiskáterraportering av bidrag until enskilda forskare先生

Publicerad公司

Uppdaterad公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Bidrag inom klinisk编织行为

    Du fár ett automatiskt mejl frán Prisma närárаterrasupporterings perioden startat。

  2. Registerra din kliniska研究

    $summaryDescription($summary说明)

  3. 阿尔·安德林加尔·奥普拉戈·恩德·比德拉格

    Om du har varit fránvarande ochöver längre tid för att genomföra ditt for kningsprojekt,eller till till vill byta medelsförvaltare,kan du ansöka Om attändra ditt bidrag genoma att göra en sákallad fö)rfrágani Prisma。