阿尔·安德林加尔·奥普拉戈·恩德·比德拉格

Om du har varit fránvarande ochöver längre tid för att genomföra ditt for kningsprojekt,eller till till vill byta medelsförvaltare,kan du ansöka Om attändra ditt bidrag genoma att göra en sákallad fö)rfrágani Prisma。

De flesta typer av ansökningar omändringar av bidrag behöver signeras av en annan part i Prisma,of ast medelsförvaltaren(组织管理人员och betalar ut ditt bidrag.)。

弗罗夫·甘·科莫尔(Förfrágan kommer)直到oss páVetenskapsrádet Förör pr vning Först när denär signerad av alla parter。Om förfrágan inte signeras av alla parter inom utsatt tid förrfaller den。En ny förfrágan más ste dáskickas in。观察员att andra regler gäller när detär En组织som har sökt bidrag。

Här nedan kan du läsa instruktioner för vad som gäller föro lika typer avändringar(哈内丹·坎杜·拉萨)。

Instruktioner förändringar教授

Publicerad公司

Uppdaterad公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Bidrag inom klinisk编织行为

    Du fár ett automatiskt mejl frán Prisma närárаterrasupporterings perioden startat。

  2. Registerra din kliniska研究

    $summaryDescription($summary说明)

  3. Bidrag直到隐蔽forskare

    我做了“Godkännande av villkor”stráräráterraporterings perioden startar och slutar。卢布瑞克·索马·阿克图埃尔·福迪格(den rubrik somär aktuell för dig)旗下的Läs om hur du ska göra förrattáterrapportera