Tyck till om Vetenskapsrádets网络平台och digitala tjánster

Vi vill att Vetenskapsrádet.se och vára digitala tjänster ska fungera sábra somöjligt för dig som an vändare公司。

 

表现av personupgifter

我整理了med den allmänna dataskyddsförordningen(EU 2016/679)、GDPR、och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrádet följande information för behandlingen av dina personuppgifter。

个人uppgiftsansvar

Vetenskapsrádet公司,vetenskapsradet@vr.se,telefonnummer+46 8 546 44 000,är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personupggifter。Vetenskapsrádet finns ett dataskyddsombud som nás通过dataskyddsombudet@vr.se埃勒电话号码+46 8 546 44 031。

阿达姆·达姆奥赫·拉特斯利格格朗德

Personuppgifterna samlas in för att utvärdera digitala tjänster och webbplatser inom ramen för-Vetenskapsrádets updrag。Det rättsliga stöDet för behandlingen av dina personuppgifterär att utföra en uppgift av all mänt intresse公司。

Hanteringen av och skydet för personupp公司

En mejladress samlas in för att etablera kontakt,boka in intervjuer och ställa frágor via mejl eller enkät。Därefter gallas den personuppgiften。De uppgifter som du lämnar kommer när du svarar páfrágor om Vetenskapsrádets webplatser och digtala tjänster kommer inte vara kopplade till ditt namn eller mejladress

Vetenskapsrádet vidtar relevanta och tilläckligaátgärder för att säkerställa uppgiftskydet i enlighet med vid var tid gällande regler(维登斯卡普斯罗德与维德塔相关)。

迪纳是kan komma att bli föremál för utlämnande的支持者,直到bl.a.vid en begäran om all männa handlingar i enlighet med 2 kap.tryckfrihetsförordningen。

迪娜·拉蒂格特

Du har rätt att fáinformation om den personuppgifts向rättelse eller radering av felaktiga uppgifter发送各种行为。Vidare har du rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter samt rikta klagomál till Datainspektionen公司。


蒂尔加·恩格利赫茨布里斯特报告员

PáVetenskapsrádet.se finns en redogörelse av hur webplatsen杠杆upp till拉格拉文·帕蒂尔加恩格里赫特直到annan Webplats,öppnas i nytt fönster。Där redovasisäven kända brister i tillgängligheten。Om du hittar andra brister vill vigärna att du raporterar dem。

Tillgängligetsredogörelse公司

福穆勒·雷特·福尔·蒂尔格·恩格利赫茨布里斯特(Formuläret för tillgänglighetsbrister)

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

康塔克

韦伯普拉森神父?

Webbredaktör公司

webbredaktor@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 奥尔弗雷德维辛2022

  2. Sveriges EU-ordförandeskap 2023年

    在弗尔斯塔·哈瓦兰av 2023är Sverige ordförande i EU的领导下:部长。来自Vetenskapsrá的Här har vi samlat信息详细说明了ordförandeskapet的作战情况。

  3. 参考ruppen för for kningskommunication

    Vetenskapsrádets referensgrupp för for kningskommunication bidrar med kunskap och rádgiving until myndigheten i frágor som rör forkningskom munication。我找了一个保姆做保姆。