Vetenskapsrádets for knings finanisering i siffror公司

Du kan själv ta fram statistik om⁄r用于融资。Vi har sammanställt en omfattand e excellfil med data om de flesta ansökningar Vi har berett och beslutat om de senaste nioáren。cirka handlar om cirka 52 000 ansökningar som kan kombineras医生19名olika parattrar。

Med hjälp av excelfilen kan du until exampel ta fram siffror páhur mánga kvinnor respective män som har sökt bidrag inom ett visstämnesomráde eller lärosäte,hur stor beviljandegraden var inom et visstámnesomerádeeller hur mycket pengar som beviljades until olikaár。杜坎·奥克斯(Du kan ocksákombinera flera parametrarör att ta fram mer specifika uppgifter)。

帕登·哈泽(Páden här sidan kan du läsa mer om vad olika parametrar betyder och fát ips Páhur de kan kombineras)。För dig som inteär van excelanvändare har vi tagit fram instruktions电影制作人med exampel páhur du kan ta fram statistik.

Exempel pádiagram du kan ta fram公司

贝维尔詹德勒

图表som visar beviljandeleden perämnesomráde。

科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

Beviljandelog för fria projektbidrag och etableringsbidrags,genomsnitt 5⁄r(2017–2021)。

HS=humaniora och samhällsvetenskap;KF=konstnärlig表示编织;MH=medicin ochälsa;NT=naturvetenskap och teknikvetenskip;UF=utvecklingsforsking;UV=utbildningsvetenskap。

Antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag-per-mnesomráde

图表som visar antal ansökningar om fria projektbidrag och etabelingsbidrag perämnesomáde。

科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

Antal inkomna ansökningar för fria项目。HS=humaniora och samhällsvetenskap;KF=konstnärlig表示编织;MH=medicin ochälsa;NT=naturvetenskap och teknikvetenskip;UF=utvecklingsforsking;UV=utbildningsvetenskap。

Beviljade奖牌per medelsförvaltare

图表som visar beviljade medel per medelsförvaltare。

科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

Beviljade medel per medelsförvaltare,genosnitt 5⁄r(2017–2021)。
在Oh vriga lärosäten sammanfattas alla lárosáten medett genosnitt的领导下,低于200 Mkr。

Beviljade medel per forskingsomráde

Diagramöver beviljade medel per for kningsomríde。

科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

Summa av beviljade medel per forskingsomráde enligt högsta niváav den i ansökan angivna SCB-koden perár。

 1. 贝维尔詹德勒

  贝维尔詹德勒

  图表som visar beviljandeleden perämnesomráde。

  科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

  Beviljandelog för fria projektbidrag och etableringsbidrags,genomsnitt 5⁄r(2017–2021)。

  HS=humaniora och samhällsvetenskap;KF=konstnärlig表示编织;MH=medicin ochälsa;NT=naturvetenskap och teknikvetenskip;UF=utvecklingsforsking;UV=utbildningsvetenskap。

 2. 安索尼格尔

  Antal ansökningar om fria projektbidrag och etableringsbidrag-per-mnesomráde

  图表som visar antal ansökningar om fria projektbidrag och etabelingsbidrag perämnesomáde。

  科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

  Antal inkomna ansökningar för fria项目。HS=humaniora och samhällsvetenskap;KF=konstnärlig表示编织;MH=medicin ochälsa;NT=naturvetenskap och teknikvetenskip;UF=utvecklingsforsking;UV=utbildningsvetenskap。

 3. Medelsförvaltare酒店

  Beviljade奖牌per medelsförvaltare

  图表som visar beviljade medel per medelsförvaltare。

  科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

  Beviljade medel per medelsförvaltare,genosnitt 5⁄r(2017–2021)。
  在Oh vriga lärosäten sammanfattas alla lárosáten medett genosnitt的领导下,低于200 Mkr。

 4. 福斯克宁索姆罗德

  Beviljade medel per forskingsomráde

  Diagramöver beviljade medel per for kningsomríde。

  科利卡·比尔登·福尔(Klicka pöbilden för att göra den större)。

  Summa av beviljade medel per forskingsomráde enligt högsta niváav den i ansökan angivna SCB-koden perár。


Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. Akademin–en nödvändig合伙人i arbettet att förbättra förutsättningar för kliniska prövningar

  Den nyligen of fentligjorda utredningen“Förslag pör tgärder För att skapa bättre Förutsättningar För-kliniska prövningar”主持人弗莱拉·tgárder som bör kunnaöka-antalet kliniska-pröviningar och antalet患者som erbjuds deltagande ochár。。。

 2. Sákan svensk支持inm kvantteknologi Särkas

  Kvantteknologin kommer att páverka hela samhället och det görs stora investorgar inom omrádetöver hela världen。斯文斯克(Svensk)支持伊诺·克万特诺洛奇·斯塔克(inom kvantteknologiär stark),男性med bättre nationell koordinering och prioritized kan vi maximera nyttan och möjlig。。。

 3. Ordförandeskapshalfáretär ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskingsfrágor

  Sverige behöver pöolika sättöka sitt engagemang för att páverka och delta i EU:s ramprogram förforkning och innovation,Horisont Europa。Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horison Eu。。。