och utbildning-en forskningsöversikt集成

Denna forskningsöversikt sammanfattar forskningsläget om integration och utbildning i Sverige 2010–2021年期间。Denna bygger påett omfattande material bestående av publicerad for skining inom utbildningsområdet。

Forskningsöversikten vänder sig till skolpersonal,lokala beslutsfattare,rektorer,lärear och annan skolpersonal samt till lokala beslutsfattre och andra somär instrade av集成。

法兰西大学:

 • Vilken typ av forskning finns om集成och utbildning?
 • 学生身份鉴定结果如何?
 • 维尔卡·德胡武德萨科利加lärdomarna och konsekvenserna för den praktiska verksamheten i landets skolor?

弗斯克宁斯,弗斯克宁斯Kniochnella迁移项目

梅里诺姆萨马涅

 1. 在飞行中,你会看到你的身影吗?

  在纽约,维萨·瓦德·索姆·索姆·佩尔卡·弗尔克廷格斯·莫杰利赫特·阿特·弗尔卡·西格·奥赫·胡尔·康塔克滕·梅迪希特先生,我是你的朋友。国家移民局移民与移民整合计划。。。

 2. Kommuernas roll för att underdätta nyanländas etablering påarbetsmarknaden

  你是说你是不是要去见我?奥什·维尔肯·罗尔哈·科姆穆内纳·弗尔·阿特·阿尔贝特斯马尔克纳登?一直到德尔米斯·奥什·维滕斯卡普斯尔·德茨·杰门萨马种子园。。。

 3. Kommunala insatser för att underdätta arbetsmarknadsinträdet förär flyktingar och deras anhöriga

  visar påkommuenas centrala roll när de gäller flyktingars försörjningsmëjligheter och kontakter med myndigheter i samband med inträdet påarbetsmarknaden。维萨·奥克斯与卡夫蒂格的关系。。。