Vetenskapsrádets aktiviteter under Sveriges EU-ordförandeskap 2023年

在弗尔斯塔·哈瓦兰av 2023är Sverige ordförande i EU的领导下:部长。来自Vetenskapsrá的Här har vi samlat信息详细说明了ordförandeskapet的作战情况。

Ordförandeskapet i EU:s部长roterar mellan medlemsländerna varje halfár。1月1日至30日,斯维里赫斯图尔郡。Det innebär att Sverige leder arbettet i ráDet och företräder alla medlemsländer i förhandlingar med andra EU机构。

Vetenskapsrádet har en ledande roll att utveckla svensk forskining av högsta vetenskapliga kvalitet,bland annat som rádgivare until regeringen i forskiningspolitiska frágor。Vi代表ocksáSverige i olika samarbeten kring policyfrágor páeuropeisk nivá。

在Sveriges EU ordförandeskap kommer vi vara särskilt engagerade i sammahang där frágor om的领导下,开发基础设施ochöppen vetenskap磁盘。Nästan en tredjedel av Vetenskapsrádets medel gár till for kningsinfrastruktur och vi initierar och finansiera forkningsinfastrukturer báde i Sverige och i andra länder,bland annat European Spalation Source,ESS,och MAX IV i Lund。

Vi haräven ett uppragat att samordna omställningen tilöppen tillgáng til ng forskingsdata,där det nationella máletär att en omstállning ska vara genomförd fullt ut senast 2026。Här följer vi utvecklingen inom det europeiska for kningsmolnet,EOSC,pánära Háll och代表svenska intresen-inom samarbettet。

ordförandeskapet统治下的Officiella evenemang

霍格尼夫·莫特姆抗微生物药

6月7日,斯德哥尔摩

Det svenska ordförandeskapet stár vörd för ett högniv-möte om antimikrobell resistens(AMR),med fokus pöEU:s bidrag to arbettet pöglobal nivör att bromsa AMR ochöhállbar tillg-ng to befinliga och nya antibiotica för-att möjliggöra effktiv behandling av effektioner。霍格尼夫·莫泰特·萨姆拉尔部长,国家统计局总干事萨姆特·布兰德·安娜特·谢弗·欧罗佩西斯卡·哈索米恩迪格特·霍格尼夫·德尔塔加雷来自国际组织。Juden deltagare的Vetenskapsrádetär。

芬兰普华永道2023.eu的信息直到annan Webplats。

Vetenskapsrádet ansvarar för ett nationellat用于抗生素耐药性检测计划

Polar Connect的Frukostseminarium:科学与创新与亚洲的安全连接

5 Maj,Bryssel,比利时

Vid detta frukostsseminarium presenteras Polar Connect,ett nytt nordiskt initiative för att etablera en säker och hállbar dataanslutning mella Europa,Asien och Stillahavsomrádet när det gällerför handel,säkerhet och vetenskap。数字技术研究中心(De digitala tjänster som denna fiberoptiska anslutningöppnar upp för innebär goda möjligheter)直到ekonomisk tillväxt och gör att det gár at genomföra vetenskapliga mätningar inom iljö-och klimat páen av jordens mest otillgängliga platser。

En inspenning av seminariet finns tillgängligt páVetenskapsrádets YouTube kanal(英国神学院院长芬恩斯·蒂尔加·佩尔维登斯卡普斯罗)直到annan Webplats。.

开放科学——从政策到实践

2016年5月16日至17日,斯德哥尔摩

En konferens för utbyte av kunskap och bästa praxis kring frögor somöröppen vetenskap公司。Konferensen vänder sig till beslutsfattare,forskare,praktiker och intresenter frán hela Europa公司。Konferensen arrangeras av Vetenskapsrádet i samarbete med Kungliga图书目录och Naturhistoriska riksmuseet。

来自芬兰人páoppenvetenskap.se的信息直到annan Webplats。

潜在基因i用于基因敲除数据–nya möjligheter och fördelar för samhället基因组用于基因敲除法

隆德,6月19日至20日

根据konferensen diskuteras möjligheterna medöppna for kningsdata för att lösa samhällsutmaningar,och vilken roll for kningsinfrastrukturer kan hai den processen。Mötet inkluderar研究了kningsanläggningarna MAX IV实验室och ESS(欧洲散裂源)。

Konferensen arrangeras av Vetenskapsrádet med stöd av Vinnova och Regeringskansliet公司。

芬兰普华永道2023.eu的信息直到annan Webplats。

关系码活动表

Härär aktiviteter där Vetenskapsrádet deltar och som arrangeras med anledning av ordförandeskapet,men som inteingár i det officella项目。

EuroHPC峰会:Exascale时代的欧洲超级计算卓越

哥德堡20–23火星

欧洲高性能计算峰会(Euro-HPC Summitär ettárligt evenemang som arrangeras i samarbete mellan EuroHPC JU),欧盟部长。Al rets evenemang samplaneras av EuroHPC JU och Vetenskapsrádet med deltagare frán EU-kommissionen och PRACE(欧洲先进计算合作伙伴关系)。

来自芬兰人páeurohpcsummit.eu的更多信息直到annan Webplats。

ERC科学理事会会议

6月28日至30日,斯德哥尔摩

Europeiska forskiningsrádet,ERC,inrättades av EU 2007 ochär en europeisk finansiär av excellent spetsforkning,med en预算为1600万欧元(2021-2027)。ERC styrs av ett vetenskapligt rád(科学委员会)somöts ett antal gánger perár。斯德哥尔摩Ett avötena blir i Sveriges EUördförandeskap旗下。Vetenskapsrádetár värd förörmetet公司。


欧洲足球协会(En EU-flaga som fladdrar mot En bláhimmel)。

Foto:Christian Lue,Unsplash公司

Publicerad公司

Uppdaterad公司

Pdf/Utskrift公司

ordförandeskapet finns páwebplatsen下Sveriges roll och aktiviteter的信息瑞典2023.eu直到annan Webplats。

SWERI–en länk mellan Sverige och欧盟

Vetenskapsrádet驱动程序ett for knings-och innovationskontor i Bryssel tillsammans med Vinnova。Frán kontoret bevakar vi policyutvecklingen inom EU och stödjer svenska aktörer somär intssesrade av EU:s finanisering inom for kning och innovation。

Läs mer om SWERI公司

康塔克

埃伦诺·戴文

ellenor.devine@vr.se

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. 尤利斯宁根NSF融合加速器信息

    Utlysningen NSF Convergence Accelerator 2023är ett samarbete mellan Vetenskapsrádet,Vinnova och den amerikanska for kningsfinansiären NSF。Välkommen直到ett将信息数字化。

  2. Fakturor至Vetenskapsrádet

    2019年4月,星期五,我们发现了一个新的问题,那就是我们的电子假货问题。

  3. Sök至RöC 2023索马里科拉

    Sommarskolanäger rum 2023年8月20日至27日i Lüneburg i Tyskland och vänder sig,直到挖掘somär postdoktor、doktor和eller高级研究生vid ett svenskt universite eller for knings institut。“尖端中子和X射线研究……”。。。