Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

来自乌克兰的Stödinsatser för forskare

Flera svenska lärosäten och for knings finansiärer erbjuder olika typer av stöd till forskare och doktorander frön Ukraina。Här har vi samlat信息来自págánde stödinsatser。Vi uppdaterar sidan löpande。

莫伊利格特(Möjligheter att forska vid svenska lärosäten)


Stöd till svenska lärosäten街


Stöd till forskare i Sverige som vill erbjuda广场


奥夫里加倡议vid svenska lärosäten


国际菌种倡议

梅尔尼莫·萨马亚姆

  1. Tyck till om EU:支持och创新的壁垒

    欧盟-kommissionen har just nu enöppen konsultation där forskare och and ra aktörer kan bidra med sina erfarenheter och synpunkter om EU:s ramprogram för europeiska forskings-och innovationssamabeten。Sista dag att lämna synpunkterär 202年2月23日。。。

  2. 10 beslutade 2030年国际会议议程

    Beslut har nu tagits om de internationalella nätverksbidrag som i somras utlystes inom ett samarbete där bland annat Vetenskapsrádetingár。Syftet med utlysingen var att skapa bättre förutsättningar för internationalell for kningssamverkan som pásikt k。。。

  3. 奥塔·诺迪斯卡项目fár bidrag för forskining om samhällelig säkerhet

    Nuär det beslutat vilka som fár bidrag i Nordforsks坐在诺德福斯克,准备从19世纪的康塞克文塞尔帕梅德隆(konsekvenser pámedelláng)一直到萨姆赫勒利格塞克尔赫特(samhällelig säkerhet)。Utlysningen riktade sig直到forskare i de nordiska länderna