Evenemangetär avslutat公司

Vem,vad,hur?Företagens betydelse i svenska for kningssystemet公司

4月27日,bjuder Vetenskapsrádet och Svenskt Näringsliv in till ett frukostmöte om företagens roll och betydelse för det svenska forskingssystemet。

资料

2023年4月27日

潮汐

9.00–10.00,frukost serveras frán kl.8.30

普拉茨

斯德哥尔摩Storgatan 19,lokal Stallet 2 och digitalt via Teams

阿伦格尔

Vetenskapsrádet och Svenskt Näringsliv公司

安马兰

三角洲数字的全方位男性det gár att delta digitalt研讨会

德纳芬特利加统计局(Den of fentliga statistiken visar att Sverige lägger en betydande andel av BNP páforkning och utveckling sett urett internationalellt perspektiv)。Sverige placeras högt pölistanöver de länder som investorer mest som andel av BNP研究人员。Näringslivet stár för en mycket stor del av utgifterna(诺林斯利维特圣弗伦·米基特商店)。

Vetenskapsrádet:“Företagen som finansiärer och utförree i det svenska forskingssystemet(金融体系)”. 报告员beskriver näringslivets投资商FoU och underöker samspelet mellanäring slivet,universite ochögskolor。

报告员baseras páoffentlig statistik och intervjuer med personer i central for kningsleings定位器。

梅德韦卡·戈尔

 • Karin Johansson,Svenskt Näringsliv副总裁
 • Katarina Bjelke、generaldirektör、Vetenskapsrádet
 • 马格努斯·拉格霍尔姆(Magnus Lagerholm),分析学家,Vetenskapsrádet
 • Anna Sandström,阿斯利康欧洲科学政策和关系总监
 • 安德斯·索德霍尔姆(Anders Söderholm)、雷克托(rektor)、贡利加·特克尼斯卡·霍格斯科兰(Kungliga Tekniska högskolan)
 • 萨拉·马祖(Sara Mazur),奥尔德夫兰德WASP Knut och Alice Wallenbergs stiftelse战略研究总监
 • 穆里尔·贝瑟·胡戈森(Muriel Beser Hugosson)、雷克托(rektor)、斯科夫德(Högskolan i Skövde)

主持人Amil Görnerup,Forskningspolitisk专家páSvenskt Näringsliv

瓦尔科曼!

Läs mer om seminariet páSvenskt Näringslivs网络平台直到annan Webplats。

拉普顿:金融体系中的金融危机

Artikel i Curie:Företagen satsar allt mer págrundforskining公司直到annan Webplats。


Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

Pdf/Utskrift公司

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. Sákan svensk放弃圣战

  Sverige behöver höja kvaliteten páforskiningen för att stärka positionen on som ledande forskiningsing。我说唱“Stärkt svensk forskingskvalitet till nytta för samhället”ger Vetenskapsrádet sin syn pávad som krävs。

 2. 费拉优先于奥马尔·登·福尔(omráden för att stärka svensk forskning)

  我是一位融洽的主持人,Vetenskapsródet förslag pötgärder för att stärka Sverige som,他是一位团结一致的人。Centraltär att kvalitetsperspektivet behöver genomsyra alla delar av forskingssystemet公司。

 3. Stärkt svensk在nytta för samhället之前一直支持kvaliet

  Vetenskapsrádet主持人i denna rapport vár syn pávilkaátgärder som behövs i det svenska forkningssystemet för att stärka Sverige som forkningsination。维哈尔识别员fyra omróden som behöver prioriteras för att svensk forkning ska bli。。。