Evenemang公司

2023年克里尼斯卡研究者中的纳提奥氏菌konferens

Välkommen till den femte supplagan av den nationella konferensen om kliniska studier–mötesplatsen för dig som vill medverka till attärka förutsättningarna för-klinisca studier-i svensk hälso-och sjukvárd!

资料

2023年5月4日-5日

普拉茨

斯堪的纳哥哥德堡中心

阿伦格尔

Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrádet公司

Temat förár rets konferensär Kliniska studier–en självklar del av svensk hälso-och sjukvárd。在tvádagar ges näringsliv、hälso-och sjukvárd、akademi och patientföreträdare tillfälle att tr ffas för idé-och kunskapsutbyte och nätverkande的领导下。

项目:b juder pöhögaktuellaämnen,inspirerande talare och belyser frágor som:

 • Hur skapar vi bättre förutsättnigar för klinsk放弃?
 • 胡罗·卡·维·德尔塔甘德是克里尼斯卡的学生吗?
 • Hur kan vi bättre nyttja hälsodata och biologiska证明程序?
 • 维尔卡·尼科尔瓦克托雷纳(Vilkaär nyckelfaktorerna för en framgángsrik integering av klinisk forskning)?

Konferensen arrangeras av Kliniska Studier Sverige med stöd av Vetenskapsrádet.康费森·阿列拉斯v Kliniska-Studier斯维里奇医学院。哥蒂亚论坛。

康费森·巴克利尼斯卡斯图迪埃的Läs mer om konferensen pákliniskastudier.se直到annan Webplats。

Publicerad巢穴

Uppdaterad书房

梅尔尼莫·萨马亚姆

 1. 2023年KWALITESR注册

  Konferensen vänder sig直到挖掘som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi,industry,myndighet eller hälso-och sjukvárd。Den anordnasárligen i samarbete mellan Sveriges Kommoner och Regioner,Vetenskapsrádet och Apotekarsociete。。。

 2. Forskningsöversikt 2023:Klinisk behandlingsforkning公司

  Vetenskapsrádets for kningsöversikt inom klinsk behandlings for kning beskriver nuläget för forskiningen ochör en prognos förutvecklingen de kommande 5-10áren。Oh versikten innehálleräven vetenskapliga och在。。。

 3. Bidrag inom klinisk编织行为

  Du fár ett automatiskt mejl frán Prisma närárаterrasupporterings perioden startat。