Gränslös kunskap公司

Forskningens och utbildningens själva väsenär gränslöshet:Inte bara tankens frihet uta ocksöverskridandet av kunskapsgránser till andra vetenskapliga discipliner,och av nationsgräs rser till det globala forknings-och uttildningssamället。Denna rörlighetär en förutsättning för de nya möten och脉冲发生器som bidragit,直到att flytta vetenskapens frontlinjer framát genomárhundandena och bidragitt,直到värdefulla upptäckter,直到nytta för-individen ochör samhället。

不要挖掘灵感!

乌普萨拉大学digitala skrift Gränslös kunskap。Ta del av exampel páhur forskining och samarbeten kan göra lángsiktig skillnad i vár omvärld的例子。

哈尔·坎杜·布拉迪斯克里夫滕(Här kan du bläddra i skriften)

Tváforskare en man och en kvinna stár och samtalar电视台

乌普萨拉校区-帕亚博斯林根

帕瓦博斯林根–ett planerat cykelstrák mellan olika forskings-och utbildningscentrum i Uppsala–har fátt sitt namn efter Svante Pääbo,2022年。在乌普萨拉大学的领导下,这是一所大学,它是一所位于奥利卡中心的大学。

从1975年至1986年,弗尔·诺贝尔普里斯塔格伦·斯万特·帕博(För Nobelpristagren Svante Päbo)与乌普萨拉大学(Uppsala Universite)合作。

–Pásätt och vis lärde jag mig allting här!米利特·塔吉·施特戈林根(militärtjänstgöringen som tolk)领导下的贾格·斯泰里斯卡·奥乔·施塔茨昆斯卡普(Jag läste ryska ochöststatskunskap)。Sedan följde埃及,medicin och en doktorsav处理细胞生物学,berättar Svante Päbo。

帕瓦博斯林根(Paäboslingan)——恩塞克尔图·诺贝尔普里斯塔格伦(En cykeltur i Nobelpristagren Svante)·帕瓦博斯·赫朱尔斯帕

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube网站
链接(linkedin)