Välkommen,直到UU创新!

杜帕胡丁(du páhur din)资助人支持坎科马(kan komma tillännu större nytta i samhället)?我认为这是一个潜在的结果。Oavsett om duär nyfiken pányttiggörande och vill veta mer,eller redan har en idédu vill testa sáfinns UU Innovation här för att ge dig rádgiving ochöd。

Tre leende个人

Aktuell只是nu

弗拉尔·索姆维尔·格拉·斯特雷·斯基尔纳德(För alla som vill göra större skillnad)

Som forskare skapar du ny kunskap公司 直到最后一刻 och stora utmaningar inom olika delar av samhället公司。乌特福斯卡·莫伊利格泰纳村?维尔·杜维塔·胡尔·杜坎·格夫罗纳德(Vill du veta hur du kan gáfrán ett spännande)将结果公布于众?

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för dig somär forskare vid Uppsala universitet,Högskolan Dalarna och Högskolan i Gävle的创新团队。

Du kan lära dig om strategisk hantering av forskingsresultat i vár kurs,använda oss som bollplank för att identifiera möjliga tilämpningar,eller ta kontakt med en rádgivare som hjälper dig att stegvis utvärdera och utveckla didé。

沃尔特·斯特罗德·科斯塔尔(Várt stöd kostar)独创了och det du berättar stannar mellan oss。 Vi tar ingetägande i diné,och du behöver inte ha nágra förkunskaper om idé-och创新持续发展。Dessutom kan du höra av dig直到oss när som helst。

Välkommen,直到UU创新!

维特·哈扎·波罗·巴克朗德

创新ärör alla

Vi tror starkt páatt alla kan bidra til innovation,oavsett bakgrund,forkningsomráde eller identite公司。Viär dessutomövertygade om att mångfald i tankesätt och erfarenheterär hemligheten bakom de bästa lösningarna公司的董事会成员。Därför arbetar vi aktivt för att skapa ett inkluderande stöD som välkommar ochär related föralla。德特瓦尔特·马尔塔特(Detär várt mál att ge)就在迪纳·福鲁茨·塔宁格(dina förutsättningar)挖了一条路。

蒂尔萨曼斯·格尔维(Tillsammans gör vi det möjligt förny kunskap att lösa konkreta)问题och skapa värde för fler människor。

拉伦达盖特

Som universitetsanställdäger du själv rätten直到av din forskning结果。格拉勒侦探甚至挖掘了somär doktorand。Lärarundantaget ger dig möjlighet att ta dina resultat vidare och bidra直到att de kommer直到användningäven utaför det arkademiska sammahanget。

Har du en idéeller为我们准备了一份结果?

哈拉夫迪格!

格拉菲斯克图片av personer i rött som stár i en cirkel

康塔克

Har du en frága till oss,vill diskutera potential i dina for kningsresultat eller börja utveckla en idé?

Här finns信息

杜坎·奥克斯(Du kan ocksáalltid náoss pá:

innovation@uu.se

法勒日·乌普萨拉大学

脸谱网
instagram(安装程序)
推特
youtube(youtube)
链接(linkedin)