• OMDOC

 • 80篇参考文献[SW07138]
 • OMDOC:走向行政管理的互联网标准…
 • 乐高

 • 106篇参考文献[SW09685 ]
 • 乐高是一个交互式证明开发系统(证明…
 • 蝇斑

 • 107篇参考文献[SW1027 7]
 • 传达形式证明:FiSSPECK的例子。我们
 • SEL4

 • 76篇参考文献[SW15222]
 • SEL4:一个OS内核的形式化验证。完成…