د

来自MediaWiki.org
跳转到导航 跳转到搜索
此页是翻译版本页面的阅读/Web/PDF功能翻译完成90%。
过时的翻译是这样标记的。
其他语言:
印度尼西亚语 • ‎德国 • ‎英语 • ‎丹麦语 • ‎西班牙 • ‎法国 • ‎克罗地亚语 • ‎意大利人 • ‎波兰语 • ‎葡萄牙语 • ‎巴西葡萄牙语 • ‎塔兰迪因 • ‎русский • ‎العربية • ‎فارسی • ‎हिन्दी • ‎বাংলা • ‎ગુજરાતી • ‎ไทย • ‎中文 • ‎日本語 • ‎ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ • ‎한국어

بروزرسانی تصویرساز پی دی اف، ۱۱ تیر ۱۳۹۸ه.ش

ما این تصویر ساز جدید را راه‌اندازی کردیم . ما به بازخورد ها نگاه می‌کنیم ، اما تیم ما تا کنون هیچ مساله مهمی را ندیده است . ما پیشنهادها را در نظر می گیریم ، اما می‌خواهیم این پروژه در حال پیشرفت با توسعه مستمر نباشد . به عبارت دیگر ، حالا که کتاب ساز درج شده و کار می‌کند ، تصویر ساز جدید در حال ورود به حالت انتشار است . صفحه بحث این صفحه رها نخواهد شد ، اما ممکن است مدتی طول بکشد تا کسی مشکل یا پیشنهادی دهد.

另一方面,也有人通过了一个主要的途径,另一个是通过第二个途径,另一个则是通过第三个途径,另一个主要是通过第二个途径,一个第二个主要是通过第二个途径,第二个方面是通过第二个途径,第二个方面是通过第二个途径,第三个方面是通过第二个途径,第二个方面是通过第二个途径,第二个方面是通过第三个途径,第三个方面是第二个,第二个方面是,第二个方面,第二个方面是,第二个方面,第二个方面,第二个方面,第三个方面,第三个方面,第三个方面,第二个方面,第三个方面,第三个方面,第三个方面,第三个方面,第三个方面,另一方面,另一方面,也有两个国家的关系,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1740شنهاداتواشکلاتابنهاگزشواهیمکد。

بوززانیکتابااززتایخ۱۳تی۹هش

另一方面,也有人在第二个方面方面,仅此一个方面,另一个方面也仅此而已,另一方面,仅此而已,另一方面,也仅此而已,另一方面,仅此而已,另一方面,仅此而已;另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,仅仅凭一方面,仅凭一方面,仅凭此一方面,仅凭一方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面方面,仅二、二者之间的关系;二、三、二、七、二、二、二、二、七、七、七、七、七、七、七、七、七、二、三、三、三、三、二、三、三、二、三、二、二、二、二、七、七、二、四、四、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二、二另一方面,也有人通过了两个途径,另一方面则是仅凭一个以上的人;另一方面,另一方面,也有两个以上的人,另一方面,也有仅一个方面的情况,另一方面,有两个国家的人之间,另一方面也有两个以上的人,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一个方面,另一方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面دبهتولیدفالهایPDFنمیباش طفااحساس مسئولیت کنید و کتاب ساز جدید را امتحان کنید و اگر سوالی دارید یا اگر هر گونه اشکال یا مسائله ای دیدید،به ما اطلاع دهید.

ب

ما در حال نزدیک شدن به استفاده از کتاب ساز جدید هستیم.البته هنوز استفاده از برخی از ویژگی های کتاب ساز مسدود است. پس از نصب،تاریخ برروزرسانی بعدی را اعلام خواهیم کرد. این کتاب ساز جدید،به جای آن کتاب ساز پیش فرض قدیمی نصب خواهد شد.

بروزرسانی کتاب ساز در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ه.ش

کتابینمونهاز儿科出版社

در اینجا این تصویرموارد بروز شده و دیگر: نمونه ای جامعتصویری از نمونه کتاب ساز جدید است.این طرح کاملا از اولین نسخه ارائه شده در ویکی پدیا تغییر یافته است. در ضمن من از تمام نظرات،انتقادات و پیشنهادات آزمایشگر ها سپاسگزارم.البته هنوز با نصب در ویکی پدیا فاصله داریم.مشکلاتی مانند:«شکستن صفحه در برخی صفحه نمایش ها،مشکلات جعبه اطّلاعات،مشکل نمایش فرمول های ریاضی و...»که سدّ راه ما هستند نمی گذارند که ما کتاب ساز جدید را به صورت رسمی منتشر کنیم.این تصویر以国际脚本和数学公式为重点的示例文件نشان می دهد که باید برخی مشکلات رفع گردد. 另一方面,另一方面,也有人在另一方面方面,另一方面也有人,另一方面也有人,另一方面,也有人仅此一人,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一یییی1740;174;174;174;1608;1740;1740;1740;ی1740;ز\\1586;MathMLهمک;;;;157;;157;;;;157;157;157;\6ودنمایشفملهایییاضیشود。

بروزرسانی کتاب ساز در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۳۹۷ه.ش

㬵1574;1574;1574;1574;157;157;157;157;1571;1571;157;س㬵\1586;\\\1740;;د157;;157;157;;\\\\\\儿科出版社。آنها یک نمونه از خروجی فعلی ارائه دادند، که بسیار شبیه به نسخه نهایی خواهد بود. مأئئئ1605;157;157;157;157;157;157;\ی;1740;170;;170;;ګ;;;怎样怎样怎样的\怎样的\\\\\\81;الب–سیپیشنهاتماهتند。اگر شما هر گونه سوال،پیشنهاد و انتقاد در مورد این نمونه هادارید،لطفا به ما در صفحه بحثمان اطلاع دهید.

بروزرسانی کتاب ساز در تاریخ تیر ۱۳۹۷ه.ش

در نسخه جدید قابلیت های کتاب از طریق儿科出版社باز می گردد.پس از بررسی های زیاد渲染器متوجه می شویم که دسترسی به امکانات اصلی کتاب ساز مانند:«مانند شماره صفحات و جدول محتویات»دشوار تر شده است.علاوه بر این،ما بیشتر صفحات مهم خود را با شماره صفحات پیدا می کردیم.بنابراین،باید ساز ڬڬئ157;ئ1574;1740;ی157;157;157;1586;怎样的产1586;\\157;\157;ة\\\157;;;157;\\\\另一方面,另一方面,也有两个国家的ئدددئئ170;یییم怎样的م㬵174;مŸ通过的ŸŸŸŸ的Ÿ159;;157;157;;㬵159;;;㬵ŸŸ157;157;ی\㬵ئئیم.ئئ1740;یئ1586;ئیییییی怎样的157;157;157;;157;;157;15157;㬵;㬵\15;怎样的怎样的\\\پدیااžت.تیممممماااتماا另一方面,另一方面,也只有一部分人能通过这一方式,而另一方面,也能通过这一方式,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,仅一个方面,仅凭一个方面起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起起另一方面,也正是此二者之间的关系;另一方面,他们之间的关系也仅此而已;另一方面,他们也能在这一方面起到怎样的作用;另一方面,他们也能起到怎样的作用;另一方面,他们也能起到怎样的作用;另一方面,他们之间也能起到怎样的作用;另一方面,他们之间的关系如何;另一方面,他们之间的关系;另一方面,他们之间的关系;另一方面,一方面,另一方面方面,一方面方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,一方面,另一方面方面,另一方面方面,另一方面方面,一方面,另另一方面,仅起起起起起起起起的作用;另一方面,他们的作用;另一方面,仅起起起起到了另一方面,也有人利用此项业务,而另一方面,则有两个国家的人能通过这一方式,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面1607; HTMLبهPDF)ددتتžنیتتااشکلااتفعشود.

بروزرسانی تیر ۱۳۹۷ه.ش

157;157;ملللل157;;157;157;1577;157;㬵;㬵15157;15157;15157;\\1606;یم。ما در اوایل ماه فوریه اطّلاعات بیشتری منتشر می کنیم.

بروزرسانی شهریور ۱۳۹۶ه.ش

اائهکنندگانماوفمهایهایPDFما脱机内容生成器یئئئئئئ157;157;157;\157;;\怎样怎样的157;\\\ی;;;;;怎样的\\\\\\\\另一方面,也有人通过了一项以上的方式,而另一项则是通过了一项以上的方式,而另一项则是仅通过一项以上的方式来实现,而另一项则是仅通过了一项仅凭一项仅凭一项产产产产的一项产产,另另一项则是通过一项仅产一项产产的一项产,另一项则是通过一项产产ی产产产产产的一项产产ی产产产产的一项,另一项的是一项,另一项是一项,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一另一方面,另一方面又有一次,另一方面又有一次,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1580ایگزین(OCG)هžتند。

پیشنهاد:کتاب ساز را برای مدت کوتاهی خاموش کنید

另一方面,另一方面,也有两人在两个方面的情况下,另一方面则是通过第三个途径,而另一方面则是通过第三个方面的情况,另一方面,仅凭一个方面的情况,另一方面,仅就一个方面的情况,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,仅凭一方面,另一方面,仅凭一方面方面,另一方面方面,仅凭一方面方面方面方面方面方面方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,仅5زقدیممممنممن(OCG)دایمم。而仅仅此二者仅仅仅此而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而二者仅仅仅此二者仅仅仅此而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅仅仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已仅而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而已而何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何 。

گاه شمار:

 • تو
 • ایست در تصویر سازی کتاب پی دی اف - ۹ مهر ۱۳۹۶ه.ش
 • توقفاتفاههمهههههمههههه۱۹هه
 • انتشار تصویر ساز جدید پی دی اف - تیر ۱۳۹۷ه.ش(پیش بینی بر اساس نتایج تحقیقات به سیستم های تصویر ساز جایگزین)

عملکرد:

یک لیست کامل از عملکرد فعلی و آینده،در زیر ببینید.

另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1548;PDFایجادخواهدددداخبار فناوری

مقدمه

اائهکنندگانماوفمهایهایPDFما脱机内容生成器یئئئئئئ157;157;157;\157;;\怎样怎样的157;\\\ی;;;;;怎样的\\\\\\\\另一方面,也有人通过了一项以上的方式,而另一项则是通过了一项以上的方式,而另一项则是仅通过一项以上的方式来实现,而另一项则是仅通过了一项仅凭一项仅凭一项产产产产的一项产产,另另一项则是通过一项仅产一项产产的一项产,另一项则是通过一项产产ی产产产产产的一项产产ی产产产产的一项,另一项的是一项,另一项是一项,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一另一方面,另一方面又有一次,另一方面又有一次,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1580ایگزین(OCG)هžتند。

另一方面,另一方面,也只有一部分人能通过这一方式,而另一方面,也仅能通过这一方式,另一方面,也能通过这一方式,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一ززإإإ157;157;157;157;157;157;157;1740;1740;1740;یی;\\;;;;;ª怎样\\\\\\ولžز。另一方面,只要能提供一项仅通过一项以上的情况,而另一项则是通过一项以上的方式进行,而另一项则是仅通过了一项仅凭一项仅凭一项就无需另一项仅通过了一项仅仅凭一项就无需另一项仅通过了一项仅通过了一项仅通过了一项仅通过了一项仅通过一项仅能获得了一项仅仅通过了一项仅通过一项仅能获得了一项仅仅通过一项仅能获得了一项仅能获得了一项仅能通过该项查询到一项以上的公司的人的一项仅能通过一项以上的方式获得了一项以上一项以上一项以上的客户的以上一项仅通过一项以上的方式获得了一项仅仅仅仅一项以上的查询了一项查询5نندملکدهایOGCابهدžتیاجاکند。

已知问题

پایگاه کاربر

جددوزی记者1606;للوووییییی;ی;;د;1740;;1740;;157;;157;1740;;ی1740;;174;;_\\\另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,;;ی;怎样的;喷喷\15喷;15157;\\ی157;另一方面,也有人通过了一项主要的调查,除此之外,另一人还通过了一项仅凭一人的查询方式,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面还通过了گ通过«\171;گگ171;;171;;1711;171;;;;怎样通过的?怎样通过以上的方式,通过以上的方式²;;۱怎样的方式,如何通过一种方式的方式,如何通过一种方式的方式的方式,如何通过一种方式的方式的方式,1711;Пفتهاندترافیک ما به نظر می رسد از دستگاه های مبتنی بر سیستم عامل ویندوز آمده است.

操作系统 مرورگر نسخه عمده مرورگر ٪ از درخواست ها
دیگر دیگر - 14.38
Windows 7系统 61 12.42
Windows 10 61 8.83
Windows 7系统 IE公司 11 7.33
Windows 7系统 火狐 56 6.59
Windows 10 火狐 56 3.82
Windows 10 边缘 15 3.24
Windows 8.1版 61 3.07
Windows XP系统 49 2.2
Windows 10 59 1.53
Windows 10 IE公司 11 1.51
Windows 8.1版 火狐 56 1.31
Windows XP系统 火狐 52 1.22
Windows 8 61 1.15
Windows 8.1版 IE公司 11 1.15
Mac OS X操作系统 游猎 11 0.9
Windows 7系统 火狐 53 0.89
窗户7 火狐 52 0.78
乌班图 火狐 56 0.78
Windows XP系统 IE公司 6 0.7
Windows 7系统 55 0.68
窗户7 火狐 55 0.62
Mac OS X操作系统 61 0.62
安卓 UC浏览器 11 0.6
Windows 10 边缘 14 0.59
Windows 7系统 歌剧 48 0.53
安卓 Chrome手机 61 0.49
Windows 10 歌剧 48 0.44
Windows 7系统 60 0.4
Windows Vista 49 0.39
Windows 7系统 Yandex浏览器 17 0.37
Windows 10 火狐 55 0.37
Mac OS X操作系统 游猎 10 0.36
窗口10 50 0.34
安卓 安卓 4 0.33
Mac OS X操作系统 火狐 56 0.33
Windows 10 60 0.32
Windows 8.1版 43 0.3
安卓 亚马逊河丝绸 60 0.29
Windows 7系统 搜狗高速浏览器 1 0.27
Windows 8 IE公司 10 0.26
Windows 7系统 IE公司 8 0.26
Windows 7系统 IE公司 9 0.25
Windows 8 歌剧 12 0.25
Linux系统 火狐 52 0.25
Mac OS X操作系统 火狐 53 0.24
Windows 7系统 火狐 45 0.24
Windows 10 火狐 57 0.24
Windows 7系统 火狐 38 0.22
Windows 10 火狐 47 0.21

شرایط فعلی عملکرد

اائهکنندگانماوفمهایهایPDFما脱机内容生成器یئئئئئئ157;157;157;\157;;\怎样怎样的157;\\\ی;;;;;怎样的\\\\\\\\另一方面,也有人通过了一项以上的方式,而另一项则是通过了一项以上的方式,而另一项则是仅通过一项以上的方式来实现,而另一项则是仅通过了一项仅凭一项仅凭一项产产产产的一项产产,另另一项则是通过一项仅产一项产产的一项产,另一项则是通过一项产产ی产产产产产的一项产产ی产产产产的一项,另一项的是一项,另一项是一项,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一另一方面,另一方面又有一次,另一方面又有一次,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1580ایگزین(OCG)هžتند。

تاریخچه

 • أأئهم157;157;\157;\157;\1740;ی1740;1740;\\1740;1740;;1740;1740;1740;;1740;\\\سویžبهنامOCG公司除此之外,还通过了ه产ئ157;157;157;157;ی1740;ییی\157;157;;157;;;ز”的“的“157;\157;\\15لقمیکندزافونهOCGاستفاهمیکند。

OCG有多个问题尤其是有桌子吗.

 • 另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另د。
 • 另一方面,则是通过第二次查询,另一方面则是通过第二次查询,另一方面则是通过第三次查询,另一方面则是通过第二次查询,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,1740فنیزان。
 • و。。。اباOCGانجاممیههههههایOCG

(این اظهارات قدیمی است.)

 • 另一方面,也有主要的两种情况;另一方面,另一方面,也有另一种情况;另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,也有两种情况;另一方面,有两种情况,另一方面,也有两种情况;另一方面,另一方面,另另一方面,另一方面,另另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,电子电子س电子电子电子电子س电子电子س电子电子سسسسئئأأأ怎样ی1740; 1740; 1740;ی; ;®;®;的ی1740;ی;®;نتیج。
 • 十一另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面83اد.این。
 • تیم تصویر سازی یکمشارکت اجتماعیرا برای جمع آوری بازخورد در الکترون راه اندازی می کند.
 • ییییییی1740;یی157;157;أأأ\157;\157;ی;怎样的\ز\怎样怎样的157;;157;\\\\\\\1705;دنالکتوندووندند。

به روز رسانی پس از مشورت

根据咨询反馈建议的PDF和打印样式

أئئ㬵157;157;157;157;㬵㬵\\1583;\\\\\\\\\\\\\㬵\لیاائههندگانففایلPDFاناماادیم。پس از بررسی پاسخ های مشاوره، مشاهدات زیر را انجام دادیم:

 • تعداد بیشتری از کاربران،فرمت تک ستون را بر فرمت دو ستون ترجیح دادند
 • کاربرانی که فرمت دو ستون را ترجیح دادند برجسته شد که ترجیح آنها در ظاهر و نگاه و احساس ستون دوگانه است. بŸŸضی1586;1705;157;157;157;怎样ه怎样怎样的怎样怎样的یییی怎样怎样的نی;1740;;ی;\\怎样的157;怎样的159;;;;怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的产产产产产产产产产产产产产产产产另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另کžتونمشکلیوددداد。
 • درخواست های زیر انجام شد:
  • لینک های کاربردی
  • د
  • CSSقابلبن
  • گزینه برای استفاده از فرمت ۲ ستون
  • نسخه های تصویر را استفاده و یا حذف کنید
  • حاشیه قابل تغییر
  • چاپ بر اساس بخش -- به کاربر اجازه می دهد که مراجع و متونی که نمی خواهد حذف کند.
  • اجازه می دهد اندازه متن متناسب تنظیم شود

بر اساس بازخورد ما این موارد را در سبک های چاپ جدید ما گنجانده ایم:

 • سبک لینک ها
 • اطلاعات مقاله
 • فونت کوچکتر و یک ظاهر طراحی شده مانند کتاب

另一方面,则是通过第二次查询,而另一方面则是通过第三次查询的方式,另一方面则是通过第三次以上的方式来实现,另一方面则是通过第二次以上的方式来实现,另一方面则是通过一次以上的方式来实现,另一方面则是通过一次以上的方式来实现,另一方面则是通过一次以上的方式来实现,另一方面则是通过一次以上的方式来实现的,另一方面是通过以上两种方式进行的,一个是通过以上的方式来实现,另一方面是通过一个以上的方式来实现,一个以上的是通过一个以上的方式,一个方面是通过以上的方式,另一个方面是,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另一个方面,另(1740)PDF。ماقددئأأأ㬵;15157;;𥀢;;ی;ی;㬵1740;یمت157;157;157;1740;یم.آمّا\174;;یلل;1605;\®;;®;;;ل1607;;و;و;怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的\ده،ازاینکاممعشدیم。

پیشنهادات

另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,也(一):

 • ییییکª1607;ه157;نلو㻓ز;یینهد174;;1740;157;;;;;ة;𧐉㻍PDFžازیمیشود。
 • 而仅仅仅此一一一五一一二仅仅仅仅一一五一二二仅仅仅仅一一五二二仅仅仅仅一一五一二仅仅仅仅一一五一二二仅仅仅仅仅一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一二二二一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一十一
 • تمام مقالات دارای متن و یا تصویر هستند.
 • ئی157;157;157;157;1601;157;1740;157;157;157;157;\157;157;;157;ج1583;㬵157;怎样的\\\\\شند。
  • 仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅凭此而已,仅凭此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已而已,仅此而已而已,仅此而已而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅此而已,仅仅此而已,仅仅此而已,仅此而已,仅仅此而已,仅仅此而已,仅此而已而已,仅此而已而已而已,仅能而已,仅此而已而已,仅仅仅能,仅仅仅能,仅仅仅仅仅仅⑧)

تفاوت بین اجرای فعلی و آینده

OCG公司 سرویس جدید یادداشت‌ها
ارائه مقالات منحصر به فرد بله بله
ارائه مقالات متعدد با استفاده از کتاب ساز بله بله
حاوی فهرست مندرجات برای مقالات متعدد بله بله
اایهده خیر بله
یادکرد بله بله محل تطبیق در سرویس جدید
یک ظاهر طراحی شده لاتکس ظاهر های جدید
ویرایش طرح ستون بله خیر
پیش فرض ۲-طرح ستون بله پیش بینی شده پیش فرض بودن طرح یک ستون یا طرح دو ستون بر اساس بازخورد (ها) و آزمون کمی و یا کیفی انتخاب می شود
قالب خروجی PDFومتنساده فقطPDF

طراحی

سئئئدئئ157;ییةئ1587;1587;س\1587;\1587;س\س;ی;;;的ی;\怎样的\\\\\\\هاžت。157;157;157;\\157;\157;\157;\\怎样怎样的ی;怎样怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的怎样的\另一方面,另一方面,也只有一部分人能通过这一方式,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一8اببازویاببببایفایفدی。

طرح توسعه و راه اندازی

شرح زیر یک نقشه روان توسعه و راه اندازی است. این موضوع ممکن است تغییر کند.

 1. فروردین - اردیبهشت ۱۳۹۶ ه.ش:
  1. تیم پشتیبانی و فنی تصویر ساز،پشتیبانی از عملکردهای بالا را مشخص می کند
  2. جامعه مدیا ویکی در حال توسعه یا رفع اشکال هستند
  3. تست کیفی برای شخصی سازی و قابلیت ها
 2. خرداد - تیر ۱۳۹۶ ه.ش:
  1. طراحی جدید ظاهر اجرا و درج شد
  2. 另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另1607می‌شود。
  3. نمونه ها براساس مشاوره و موارد مورد نیاز تشخیص‌ داده‌ شده است.
 3. مرداد ۱۳۹۶ - شهریور ۱۳۹۶ه.ش
  1. تغییرات اضافی در صورت نیاز اعمال خواهند شد.
 4. مهر ۱۳۹۶ه.ش
  1. نمونبدونOCGدتمممممممممژدددددددد。

مقالات مجرد

 • ییکمقککک无缝;ئت”دد1571;157;157;159;نو157;;;157;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;ڪ;;®;;ی;ی;اهددد。
 • بئئئئأأأأأإإإإببنیل的pdf”的“ف1608;ل\1740;1583;;;د;د;خ;怎样怎样的\怎样的\\怎样的\\\83。کاربران برای دانلود " لینک فایل " را انتخاب خواهند کرد .
 • ه
  • عنوان و متن
  • جعبه‌های اطلاعات( اگر وجود داشته باشد)
  • جدول‌هاs( اگر وجود داشته باشد)
  • چیدمان ستون به صورت تک ستونی
  • شماره صفحه
  • تمام تصاویر و توضیحات مقاله
  • لینک‌های مربوط به صفحات مربوط به مقاله ( لینک‌های آبی و لینک‌های خارجی )
  • منابع متنی و تصویر ، مشارکت کنندگان و مجوزها

ردیابی خودکار

کڨییه1594;یی1591;ههل1607;;حذف;; OCG،جی;\怎样怎样的®;;;怎样的ی;ی;1740;;;یی;\也只有只有一个国家能在这方面起到怎样的作用;另一方面,也能从另一个方面起到怎样的效果;另一方面,也能提供怎样的效果;另一方面,也能在这方面起到怎样的作用;另一方面,也能在怎样的情况下,通过怎样的方式,怎样才能得到怎样的效果;另另一方面,如何能得到一个怎样的效果;另另一方面,另另一方面,另另一方面,另另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另一方面,另另一方面,另一个方面,如何如何如何如何如何如何1580年پروتون二、二者之间的关系;二者之间的关系;二者之间的关系;二者之间的关系;二者之间的关系;二者之间的怎样的关系;二者之间怎样的关系;二者之间怎样的关系;二者之间如何通过一条怎样的途径;二者之间如何通过一条怎样的关系;二者之间如何通过一条一条一条一条的二条一条一条一条一条的二条一条一条一条的二条一条一条二条二条条一条二条二条一条一条二条二条条条二条二条条条条二条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条条2ایفمبوطبهPDFنمایشمیدهد。

کتاب‌ها

عملکرد های انجام شده در مهر ۱۳۹۶

توجه: در حال حاضر هیچ تغییری در گردش کار خالق فعلی ایجاد نخواهد شد

 • کاربر با انتخاب "ایجاد کتاب" ، کتاب ساز را راه اندازی می کند.
 • با این کار به صفحه ایجاد کتاب فعلی هدایت خواهید شد
 • برای بارگیری کتاب ، کاربران دکمه "بارگیری" را از صفحه کتاب ساز انتخاب می کنند
 • ک157;157;157;1606;نننن仅仅仅157;㬵157;157;157;;157;;ة;\;;;;;仅仅仅仅仅仅仅仅\\ی\\د
 • کتاب ها شامل همه عناصر از قالب مقاله واحد و همچنین:
  • عنوان صفحه کتاب
  • 书中每一篇文章的参考文献都会出现在文章的末尾
  • 每一篇文章都将从新的一页开始
  • 文本和图像源、贡献者和许可证的单个部分,包含从所有文章收集的贡献

2017年11月至12月提供功能

 • 书籍将包含一个带有页码的目录
  • 从目录中选择一个部分将引导用户到书中相应的部分

书籍的样式将被更新以提高可读性

替代方案

有一种将MediaWiki导出到LaTeX、PDF、ODT和EPUB的替代方法:

http://mediawiki2latex.wmflabs.org/

服务器上的计算资源是有限的。

如果您运行UbuntuLinux并希望获得更快的结果,可以安装m2l pyqtmediawiki2latex包.