Pressmeddelanden先生

过滤器组织och/eller sök

För att filtrera bland向Alla eller组织施压。轿车kan du göra din过滤。

Hela familjen behöver uppmärksammas vid kontakter医学psykiatrin

2023年6月9日-哥德堡大学

Barn somär anhöriga,直到患者inom vuxenpsykiatrin már sämre psykiskt jämfört med Barn i allmänhet。男性基因组användning avörebyggande干预者kan risken för att barnen själva utvecklar psikisk ohälsa minskas。哥德堡大学心理健康调查。Sedan tidigareär det känt att barn som har en förälder med en[…]

Jetströmmar i Mars magnetskikt fascener forskare公司

2023年6月9日-乌梅大学

来自Umeáuniversite och Institute för rymdfysik i Kiruna harupptäckt att det finns jetströmmar i magnetskiket vid Mars med hjälp av data insamlade av NASA:s rymdfarkost MAVEN。德特弗尔斯塔·根恩·斯达恩·杰特·哈希塔斯(Detärörsta gángen en sádan jet har hittats i magnetskiket vid en annan planetän jorden)。公众对科学进展的关注。

玛丽亚·伦德格伦在大学毕业

2023年6月9日-卢勒德尼斯卡大学

玛丽亚·伦德格伦(Maria Lundgren),蒂迪加尔·弗瓦尔丁尼舍夫(tidigare förvaltningschef och biträdande kommunchef i Boden har utsetts),直到任何一所大学direktör vid Luleátekniska University。奥古斯蒂第一大学蒂利特尔·辛·泰斯特议员。玛丽亚·隆德格伦(Maria Lundgren efterträder universitietsdirektör Veronika Sundström)。

har minskat koldioxidutsläpp frán svensk kalkbránning项目

2023年6月8日-乌梅大学

Utsläppen av koldioxid frán kalkbränning i Sverige har minskats med merän 36000吨/年。Det har skett genomet ett samarbete mellan Centrum för hállbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeáuniversite,Nordkalk AB och Energimyndigheten。

霍格什科兰·哈尔姆斯塔德·沃尔德福尔北欧健康促进研究会议

2023年6月8日-霍格斯科兰

11月14日至16日,juni bjuder Högskolan i Halmstad参加北欧健康促进研究会议。Den nordiska konferensen samlar forskare frán hela världen för att diskutera och dela kunskap om hälsofrämjande arbete och dess betydelse för-människors häls a och välbefinande。Al rets temaär inspirerat av FN:s mál för hállbar utveckling。北欧卫生[…]

“Städbakterier”ger-hopp om klorfritt kranvaten(圣巴克特里尔)

2023年6月8日-隆德大学

我在研究我在哈兰德的驾驶执照,以证明我在斯基帕机场驾驶执照。结果?En bakerietillväxt sáklart,men efter ett tag komöverraskningen:En of arlig rovbakerie växte,till sig ochát upp flertalet bakerier。研究人员tyder páatt klor inte alltid behövs om filteringenär bra samt att[…]

Forsknings程序ska studera samhällseffekter av den västsvenska fordonsindustrins elektrifiering

2023年6月8日-哥德堡大学

Fordonsindustrin stör för runt 40 000 arbetstillfällen i Västsverige公司。När branschen在kommandeár gör stora satsningar för att ställa om领导下,直到生产av elektriska fordon innebär det en stor páverkan páregionen。Nu lanseras ett omfatande for knings program som kommer att följa omställningen och dess effekter páinvánare,kommuner,myndighter och andra lokala aktörer。福多辛达司林[…]

Ett steg närmare billing vätgas公司

2023年6月8日-乌梅大学

Forskare vid Umeáuniversitet hargjort ett genombrott som leda直到att vätgas blir billigare。Teamet har utvecklat en ny metod som förbättrar omvandlingen av vatten och elektriciet till vätgas–ett rent,koldioxidfritt bränsle。Detär en处理somär avgörande i den gröna omställningen。