Alfa(粒子轨迹)

[英语]

阿尔法阿伦·埃夫特费尔贾雷直到贝维塞迪顿ALF公司,DVD英语编辑för directmanipulering av bevisobjekt i ett logiskt ramverkbaserat páPer Martin-Löfs typteori公司。医学阿尔法kan man,interaktivt och inkrementellt,定义人:teorier(axiom ochárledningsregler),formulera satser och konstruera bevis av satser。Alla steg i beviskonstruktionen kontrolleras direct av systemet,斯德哥尔摩奥莫·伊利格特·康斯特鲁拉·费拉基加·贝维斯。

曼坎奥克斯阿尔法som-ett-syntaxorienterad重播节目för ett litet,租用funktitonell编程sprák med ett typsystem som har beroende typer。Det公司funktitionella spróketär i själva verket mycket likt spráket卡宴av(平均值)伦纳特·奥古斯森.

阿尔法utvecklas av nágra av medlemmarna一编程逻辑ruppen vid Chalmers.阿尔法utnyttjar ett beviskontroll程序som ursprugligen-skrevsav(平均值)蒂埃里·科昆(V3)och轿车摄像头av(平均值)Catarina Coquand公司(阿格达).De senaste förbättringarna av Agda hargjorts av阿格达·哈尔格奥尔茨竹山真本.汉哈拉格特伊达-konstruktionen,för att fátillbaka en del av den先生uttryckscraft som fanns i de induktiva数据定义erna i det gamlaALF-系统。

阿尔法阿尔贝塔医学院院长奥弗萨·蒂宁格av bevis till naturligt sprák,genom-att koppla ihop阿尔法医学阿内·兰塔s Grammatiska Ramverk,GF公司.

格拉维斯卡警署和国家地震委员会och基础设施som kopplar sammanalltihop实现av托马斯·哈格伦.Alla programderar skrivs i spráket公司哈斯克尔.

杜村拉达·纳尔·阿尔法塞内丹。


Alfa-dokumentation公司

Resten av dokumentation enär páengelska公司。

朗卡


拉达内·阿尔法

(Inga binärd分销商芬兰人att ladda ner längre,pga morganisation。查尔默斯(Chalmers)

阿尔法·哈尔(Alfa har testats)och fungerar pábland annat följande系统(2000年10月):

升级2017-08-26:nágra更新för att koden ska gáatt kompilera med den nuvarande版本av GHC hargjorts。卡尔科德(ett Cabal-paket)和ett binärt安装空间för macOS芬兰人努阿特·拉达纳。

2020-10-26年升级供水:更新källkodpaket för Fudgets och Alfaär nu-tillgängliga,för att göra det lättare att kompilera Alfa med de senaste versionerna av GHC。Det binära安装spaketet för macOS som nämns ovan finns ocksákvar。


朗卡