信息技术研究所

研究所för数据-och informationsteknik,förkortas CSE,驾驶员utbildning och Forskining inom ett fält av Disciplier och kompetensområden,från Grundforskining tillämpade applikationer。Vi utbildar för framtiden och skapar samhällsnytta genom vår for skining som levandegörs och implementeras i nära samarbete med näringslivet。Verksamheten har en stark internationaell prägel,och Institutenenär gemensam för Chalmers tekniska högskola och Göteborgs Universite。哈尔马雷研究所300安斯特达。

西丹斯瓦里公众号:2022年2月9日。