Hadamard矩阵的一个文库

斯隆

 关键词:Hadamard矩阵,Kimura矩阵,帕利矩阵,Prkutt-Burman设计,Sylvester矩阵,Turyn构造,威廉姆森构造

 • 欢迎进一步矩阵的评论或贡献。
 • 感谢Hadi-Krahanhani和Beruz Tayffh Reaaiy关于他们新发现的Hadamard矩阵。订单428.
 • n=32的n阶不等价Hadamard矩阵的个数是已知的。订单数量
 • <STRONG>小订单。</strong>
 • 有2个
 • 有4个
 • 有8个
 • HA.12
 • 五个Hadamard矩阵订单16可以被认为是:
  这5个矩阵被证明是不等价的。(下面列出的16个其它三个矩阵等价于这些矩阵。)

 • 三个Hadamard矩阵订单20可以被认为是:
  这3个矩阵经验证是不等价的。

 • 60个矩阵订单24在文件24.1中通过HAD.24.60(见下文)已被验证为不等价。

 • 487个矩阵订单28在文件28.1中通过HAD .28847(见下文)已被验证为不等价。

 • <STRONG>完整列表。</strong>
 • 这里还包括Kimura的28阶Hadamard矩阵487的完整列表:

  HAD28TAR.GZ一个487个矩阵的GAR压缩文件

  个体矩阵:

  有28.1个 有28.1个 有28.2个 有28.3个 有28.4个 有28.5个 有28.6个 有28.7个 有28.8个 有28.9个 H. 22.10 H. 21.11 H. 22.12 H. 21.13 H. 22.14 H. 23.15 H. 23.16 H. 218 H. 218 H. 23.19 H. 22.20 H. 22.21 H. 22.22 H. 23.23 H. 22.24 H. 22.25 H. 22.26 H. 22.27 H. 228 H. 22.29 H. 23.30 H. 23.31 H. 23.32 H. 23.33 H. 23.34 H. 23.35 H. 23.36 H. 27.37 H. 23.38 H. 23.39 H. 22.40 H. 27.41 H. 22.42 H. 23.43 H. 22.44 H. 23.45 H. 23.46 H. 27.47 H. 22.48 H. 23.49 H. 23.50 H. 22.51 H. 22.52 H. 23.53 H. 22.54 H. 23.55 H. 23.56 H.27.57 H. 22.58 H. 27.59 H. 23.60 H. 27.61 H. 22.62 H. 23.63 H. 27.64 H. 23.65 H. 22.66 H. 27.67 H. 22.68 H.27.69. H.27.70 H.27.71. H.27.72 哈。 H.27.74 H.27.75 H.27.76 H. 27.77 H.27.78 H. 27.79 H. 22.80 H. 21.81. H.22.82. H. 23.83. H. 22.84. H. 22.85 H. 23.86. H.27.47 哈。 H. 27.89. H. 23.90 H.21.91 H. 22.92 哈。 H. 22.94. H.23.95 H. 23.96 H. 27.97 H. 23.98 H. 23.99 H. 22.100 H. 22.101 H. 22.102 H. 22.103 H.22.104 H. 22.105 H.28106 H. 22.107 H. 22.108 H. 22.109 H.28110 H. 21.111 H. 21.112 H. 218113 H. 21.114 H. 21.115 H. 21.116 H. 21.117 H. 21.118 H. 21.119 H. 22.120 H. 21.121 H. 21.122 H. 21.123 H.22.124 H. 21.125 H. 21.126 H.21.127 H. 21.128 H. 21.129 H. 21.130 H.21.131 H. 23.132 H. 23.133 H. 23.134 H. 23.135 H. 23.136 H. 23.137 H. 23.138 H. 23.139 H. 22.140 H. 22.141 H. 22.142 H. 22.143 H.22.144 H. 22.145 H. 22.146 H. 22.147 H. 228 148 H.22.149 H. 22.150 H. 22.151 H. 22.152 H.28153 H.28154 H.28155 H.28156 H.28157 H.28158 H. 22.159 H. 22.160 H. 22.161 H. 22.162 H. 22.163 H. 22.164 H. 22.165 H. 22.166 H. 22.167 H. 22.168 H. 22.169 H. 22.170 H.28171 H.28172 H.28173 H.28174 H.28175 H.28176 H.28177 H.28178 H. . 217179 H. 218180 H.21.181 H. 218182 H.21.183 H.21.184 H. 218185 H. 218186 H. 218187 H. 218188 H. 218189 HA.23.190 H.21.191 H.23.192 H.23.193 H.23.194 H.23.195 H.23.196 H.23.197 H.23.198 H.23.199 H. 22.200 H.22.201 H.22.202 H.22.203 H.22.204 H. 22.205 H.22.206 H.22.207 H.22.208 H.22.209 H. 22.210 H. 22.211 H. 22.212 H. 22.213 H. 22.214 H. 22.215 H. 22.216 H. 22.217 H. 22.218 H. 22.219 H. 22.220 H. 22.221 H. 22.222 H. 22.223 H. 22.224 H. 22.225 H. 22.226 H. 22.227 H. 22.228 H. 22.229 H. 22.230 H.22.23 H.22.23 H.22.23 H.22.23 H. 228 H. 228 哈。 H. 228 H. 22.23 H. 22.240 H. 22.241 H. 22.242 H. 22.243 H.22.244 H. 22.245 H. 22.246 H. 22.247 H. 22.248 H. 22.249 H.22.250 H. 22.251 H. 22.252 H. 22.253 H. 22.254 H. 22.255 H. 22.256 H. 22.257 H. 22.258 H. 22.259 H. 22.260 H. 22.261 H.22.262 H. 22.263 H.22.264 H. 22.265 H.22.266 H.22.267 H.22.268 H.22.269 H.22.270 H. 22.27 H.22.27 H.22.263 H.22.27 H. 22.27 H.22.27 HA. 27.27 H.22.27 H.22.27 H.22.280 H. 22.28 H. 22.28 H. 22.28 H. 22.84. H. 228 H. 228 H. 22.897 H. 22.28 H. 22.899 H.22.290 H. 22.29 H. 22.29 H. 22.29 H.22.29 H. 22.29 H. 22.29 H. 22.29 H. 22.29 H. 22.29 哈。 H. 23.301 H. 23.302 H. 23.303 H. 23.304 H. 23.305 H. 23.306 H. 23.307 H. 23.308 H. 23.309 H. 23.310 H. 23.311 H. 23.312 H. 23.313 H. 23.314 H. 23.315 H. 23.316 H.23.317 H.23.318 H. 23.319 H. 23.320 H. 23.321 H.23.322 H. 23.323 H. 23.324 H. 23.325 H. 23.326 H. 23.327 H. 23.328 H.23.329 H. 23.330 H. 23.331 H. 23.332 H. 23.333 H. 23.334 H.23.335 H.23.336 H. 23.337 H. 23.338 H.23.33 H.23.340 H. 23.34 H. 23.32 H. 23.34 H.23.34 H. 23.345 H.23.366 H. 23.34 H.23.34 H.23.34 H.23.350 H.23.351 H.23.352 H.23.353 H.23.354 H.23.355 H.23.356 H.23.357 H.23.358 H.23.359 H. 23.360 H.23.361 H.23.362 H.23.363 H.23.364 H.23.365 H.28366 H.28367 H.28368 H.23.369 H.23.370 H.27.37 H.27.37 H.27.37 H.27.37 H.23.375 H.27.37 H.27.37 H.27.37 H. 27.37 H.23.380 H. 23.38 H.23.38 H. 23.38 H.23.38 H.23.38 H. 23.38 H. 23.38 H. 23.38 H.23.38 H.23.390 H.23.39 H.23.892 H.23.39 H.23.39 H.23.395 H.23.896 H.23.397 H.23.39 H. 23.399 哈。 H.22.401 H. 22.402 H. 22.403 H.22.404 H. 23.405 H. 23.406 H. 22.407 H. 22.408 H. 22.409 H. 22.410 H. 22.411 H. 22.412 H. 22.413 H. 22.414 H. 22.415 H. 22.416 H. 22.417 H. 22.418 H. 22.419 H. 22.420 H. 22.421 H.22.422 H. 23.423 H. 22.424 H. 22.425 H.22.426 H. 22.427 H. 22.428 H.22.429 H. 23.430 H. 22.431 H.23.432 H. 23.433 H. 23.434 H. 23.435 H. 23.436 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 小精灵 H. 28. H.27.44 H. 22.450 H.22.451 H.22.45 H.28453 H.23.45 H. 23.45 H.23.45 哈。 哈。 H. 23.45 H. 22.460 H. 22.461 H.28462 H.28463 H. 22.464 H. 22.465 H. 22.466 H. 22.467 H.22.468 H.28469. H.22.470 H.27.47 H.27.47 H.27.47 H.27.47 H.22.475 H.27.47 H.27.47 H.27.47 H.27.47 H. 22.480 H.22.48 H.22.48 H.28:48 H.22.48 H. 28. H. 28. H. 28.


 • 向上[返回我的主页]