TOP > 产品信息 > 食品添加剂>食品添加剂>食品添加剂>无机盐类

无机盐类

f_Cupric Sulfate.JPG

氯化钾作为食盐的一部分代替,作为减盐食品被利用。碳酸钙,氯化钙等作为凝固剂,硫酸铜,硫酸锌作为母乳代替食品(奶粉)的矿物质强化剂被利用。


硫酸铜

产品列表

产品编号 产品名称 标准 包装 价格
58036-17 碳酸钙
Calcium carbonate
食品添加剂 500g ¥1,700
58001-17 氯化钙(粒状)
Calcium chloride
食品添加剂 500g ¥2,200
58001-41 氯化钙(粒状)
Calcium chloride
食品添加剂 20kg
58014-17 氢氧化钙
Calcium hydroxide
食品添加剂 500g ¥2,000
58003-17 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加剂 500g ¥2,400
58003-41 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加剂 20kg
58000-17 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加剂 500g ¥2,200
58000-41 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加剂 20kg
58013-17 氯化镁
Magnesium chloride
食品添加剂 500g ¥1,900
58042-17 硫酸镁(结晶)
Magnesium sulfate
食品添加剂 500g ¥1,800
58010-17 碳酸钾(无水)
Potassium carbonate, anhydrous
食品添加剂 500g ¥1,800
58028-17 氯化钾
Potassium chloride
食品添加剂 500g ¥1,900
58020-17 氢氧化钾
Potassium hydroxide
食品添加剂 500g ¥2,200
58020-41 氢氧化钾
Potassium hydroxide
食品添加剂 20kg
58024-17 碳酸氢钠
Sodium bicarbonate
食品添加剂 500g ¥1,700
58029-17 碳酸钠(无水)
Sodium carbonate
食品添加剂 500g ¥1,900
58009-17 氢氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加剂 500g ¥1,900
58009-41 氢氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加剂 20kg
58002-17 亚硝酸钠
Sodium nitrite
食品添加剂 500g ¥2,000
58008-17 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加剂 500g ¥2,100
58008-41 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加剂 20kg

・关于“法律”、“SDS”、“库存”等详细信息,请点击产品编号进行确认。
・购买和使用试剂时食品添加物関
联系我们

电子邮件查询

邮件表单

电话咨询

03-6214-1093