TOP>产品信息>食品添加物>食品添加物>食品添加物>无机盐类

无机盐类

f_Cupric Sulfate.JPG

氯化钾作为食盐的一部分替代被作为减少盐食品使用。碳酸钙,氯化钙等作为凝固剂,硫酸铜,硫酸锌作为母乳替代食品(奶粉)的矿物质强化剂被利用。


硫酸铜

产品一览

产品编号 产品名称 规格 包装 价格
58036-17 碳酸钠
Calcium carbonate
食品添加物 五百克 ¥1,500
58001-17 氯化(粒状)
Calcium chloride
食品添加物 五百克 ¥2,000
58001-41 氯化(粒状)
Calcium chloride
食品添加物 二十公斤
58014-17 氢氧化物
Calcium hydroxide
食品添加物 五百克 ¥1,700
58003-17 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加物 五百克 ¥2,000
58003-41 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加物 二十公斤
58000-17 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加物 五百克 ¥1,900
58000-41 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加物 二十公斤
58013-17 有用过氯化物吗
Magnesium chloride
食品添加物 五百克 ¥1,800
58042-17 硫酸Maku(结晶)
Magnesium sulfate
食品添加物 五百克 ¥1,700
58010-17 碳酸钾(无水)
Potassium carbonate,anhydrous
食品添加物 五百克 ¥1,700
58028-17 碘化钾
Potassium chloride
食品添加物 五百克 ¥1,600
58020-17 氢氧化钾
Potassium hydroxide
食品添加物 五百克 ¥1,900
58020-41 氢氧化钾
Potassium hydroxide
食品添加物 二十公斤
58024-17 碳酸氢钠
Sodium bicarbonate
食品添加物 五百克 ¥1,400
58029-17 甘蔗(无水)
Sodium carbonate
食品添加物 五百克 ¥1,600
58009-17 水氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加物 五百克 ¥1,500
58009-41 水氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加物 二十公斤
58002-17 亚硝酸酯
Sodium nitrite
食品添加物 五百克 ¥1,700
58008-17 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加物 五百克 ¥1,800
58008-41 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加物 二十公斤

・「法律」、「SDS」、「库存」等详细信息,请点击产品号码确认。
・购买试剂和使用试剂时食品添加物
询问,查询

邮件咨询

邮件格式

电话咨询

03-6214-1093