TOP > 产品信息 > 食品添加剂>食品添加剂>食品添加剂>无机盐类

无机盐类

f_Cupric Sulfate.JPG

氯化钾作为食盐的一部分替代被作为减盐食品来使用。碳酸钙、氯化钙等作为凝固剂,硫酸铜、硫酸锌作为母乳替代食品(奶粉)的矿物质强化剂被使用。


硫酸铜

产品一览表

产品编号 产品名称 规格 包装 价格
58036-17 碳酸气体系统
Calcium carbonate
食品添加剂 500g ¥1,500
58001-17 氯化辊系统(粒状)
Calcium chloride
食品添加剂 500g ¥2,000
58001-41 氯化辊系统(粒状)
Calcium chloride
食品添加剂 20kg
58014-17 氢氧化室系统
Calcium hydroxide
食品添加剂 500g ¥1,800
58003-17 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加剂 500g ¥2,100
58003-41 硫酸铜
Cupric sulfate
食品添加剂 20kg
58000-17 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加剂 500g ¥2,000
58000-41 硫酸亚铁(结晶)
Ferrous sulfate
食品添加剂 20kg
58013-17 氯化Maxi网络系统
Magnesium chloride
食品添加剂 500g ¥1,800
58042-17 硫酸Manec系统(晶体)
Magnesium sulfate
食品添加剂 500g ¥1,700
58010-17 碳酸气体排放(无水)
Potassium carbonate, anhydrous
食品添加剂 500g ¥1,700
58028-17 氯化气体
Potassium chloride
食品添加剂 500g ¥1,700
58020-17 氢氧化气体
Potassium hydroxide
食品添加剂 500g ¥2,000
58020-41 氢氧化气体
Potassium hydroxide
食品添加剂 20kg
58024-17 碳酸氢钠
Sodium bicarbonate
食品添加剂 500g ¥1,500
58029-17 碳酸胆囊(无水)
Sodium carbonate
食品添加剂 500g ¥1,800
58009-17 氢氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加剂 500g ¥1,600
58009-41 氢氧化钠
Sodium hydroxide
食品添加剂 20kg
58002-17 亚硝酸钠
Sodium nitrite
食品添加剂 500g ¥1,800
58008-17 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加剂 500g ¥1,900
58008-41 硫酸锌
Zinc sulfate
食品添加剂 20kg

・“法律”、“SDS”、“库存”等详细信息请点击产品编号进行确认。
・购买和使用试剂时食品添加物相关
咨询

邮件咨询

邮件格式

电话咨询

03-6214-1093