TOP > 产品信息 > 临床检查药>生化检查试剂>尿中项目>N-乙酰-β-D-葡糖胺(NAG)

N-乙酰-β-D-葡糖胺(NAG)

测定试剂

商品名称测定法类型试剂容量代码
鹿飞度NAG 3MP-NAG法 SPS 试剂1 20mL×3 78209
试剂2 10mL×3 78210

也准备了记载以外的试剂类型


校准控制

类别商品名称对应项目容量代码
校准器 NAG标准液(F) NAG 1mL×3 78311
控件 石英NAG(F) NAG 2mL×3 78312


关于临床检查药
咨询

邮件咨询

邮件格式

电话咨询

03-6214-1091